KlasNL - Nederlands leren naar A1 - cursusboek

1st edition | 2020 | Martijn Baalman, Anja Valk, Vita Olijhoek
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

KlasNL - Nederlands leren naar A1 - cursusboek | Boek + website

9789046906507, 453 pages Onbeperkt toegang tot website
€54.50
 • Orders above € 20,- are free of shipping costs
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
 • 3 - 4 business day delivery

KlasNL - Nederlands leren naar A1 - cursusboek | Code voor website

9789046967539 Onbeperkt toegang tot website
€16.50
 • Direct access your online study materials

 

!Attention: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

KlasNL - Nederlands leren naar A1 - cursusboek | E-book + website

9789046969779, 453 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€54.50
 • Direct access to your study materials
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

KlasNL is een verfrissende, nieuwe leergang voor anderstaligen. Dit eerste deel bereidt hen voor op het halen van taalniveau A1. 


In twaalf lessen worden herkenbare onderwerpen en situaties behandeld, zoals boodschappen doen, kleding kopen en nadenken over je toekomst. KlasNL biedt een brede variatie aan tekstsoorten die cursisten in het dagelijks leven kunnen tegenkomen, zoals e-mails, appjes, telefoongesprekken en inschrijfformulieren. De taalhandelingen zijn steeds het uitgangspunt. Cursisten leren zo hun eigen boodschap naar voren te brengen. Dit doen ze in verschillende en deels activerende werkvormen.

De lessen zijn opgebouwd via het ABCD-model. Ook is er veel aandacht voor herhalen en praktijkgericht leren. Dit laatste gebeurt zowel in de les als daarbuiten, in de vorm van opdrachten die cursisten stimuleren het geleerde in het dagelijks leven toe te passen. Hiermee sluit de cursus ook aan bij het nieuwe inburgeringsbeleid.

Op de bijbehorende website vinden de cursisten studiewijzers, audio’s, woordenschat-, grammatica- en uitspraakoefeningen en de woordenlijsten met vertalingen in het Arabisch, Tigrinya, Engels, Pools, Spaans, Farsi, Turks en Russisch. Docenten kunnen docentenhandleidingen, studiewijzers, kopieerbladen en toetsen aanvragen.

De leergang KlasNL bestaat uit een cursusboek en een woordentrainer. In KlasNL- Nederlands leren naar A1 - Woordentrainer  staan de woordenschatoefeningen en woordenlijsten waarmee de cursisten kunnen werken aan hun productieve woordenschatkennis. Zo leren zij 1000 van de meest frequente en relevante woorden.

Dit boek is geschreven voor anderstaligen die in een rustig tempo Nederlands willen leren. Dit kunnen laagopgeleiden zijn, maar ook middelbaar opgeleide anderstaligen.

Medio 2021 verschijnt KlasNL: Nederlands leren naar A2.

 

Docenten die KlasNL voorschrijven kunnen hier docentenmateriaal aanvragen. Dit materiaal bestaat uit:

 • de algemene docentenhandleiding;
 • de docentenhandleiding per les;
 • de kopieerbladen bij de oefeningen (m.u.v. de bingokaarten bij herhaling les 8, zie hierna);
 • een wegwijzer voor de website in de acht steuntalen van KlasNL, om cursisten te helpen met opstarten (ook beschikbaar op deze site);
 • de toetsen (een kleine woordenschat- en grammaticatoets per les en vaardighedentoetsen per drie lessen) en een Excel-bestand waarin de resultaten van de groep kunnen worden ingevoerd. Het beoordelingsmodel en de cesuur zijn te vinden in de docentenhandleiding per les.
Momenteel worden de kopieerbladen met de bingokaarten bij herhaling les 8 nog afgerond. Als je de rest van het materiaal aanvraagt, krijg je die kopieerbladen nagestuurd als ze gereed zijn. Naar verwachting is dat half oktober.

 

Request teaching material

Martijn Baalman is taalwetenschapper, NT2-docent en leermiddelenontwikkelaar. Vita Olijhoek is taalwetenschapper, NT2-docent en opleider. Anja Valk is onderwijskundige, taalwetenschapper, NT2-docent en opleider.