KlasNL - Nederlands leren naar B1 - cursusboek 2

1st edition | 2024 | Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek, Anja Valk

KlasNL - Nederlands leren naar B1 - cursusboek 2 | Boek + website

9789046908938, 224 pages Onbeperkt toegang tot website
€45.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

KlasNL - Nederlands leren naar B1 - cursusboek 2 | Code voor website

9789046973318 Onbeperkt toegang tot website
€18.50
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

KlasNL is een verfrissende leergang voor anderstaligen die in een rustig tempo Nederlands willen leren naar B1. In deze leergang staat een fictieve inburgeringsgroep van acht cursisten centraal. NT2-cursisten volgen het leven van deze groep en leren op deze manier de taalhandelingen die ze nodig hebben tot en met taalniveau B1.

KlasNL - Nederlands leren naar B1 bestaat uit twee cursusboeken. In tien lessen worden herkenbare onderwerpen  behandeld, zoals leefstijl, omgaan met geld, werk, duurzaamheid, nieuws en persoonlijke ontwikkeling. 

KlasNL biedt een brede variatie aan tekstsoorten die cursisten in het dagelijks leven kunnen tegenkomen, zoals e-mails, kaartjes, reclamefolders, omroepberichten en telefoongesprekken. In de lessen staan steeds de taalhandelingen centraal. Cursisten leren hun eigen boodschap naar voren te brengen. Dit doen ze in verschillende en deels activerende werkvormen. Cultuur, lezen en schrijven voor je plezier en aandacht voor liedjes complementeren iedere les. In de twee delen naar B1 is zelfs een heus feuilleton opgenomen.
 
De lessen zijn opgebouwd via het ABCD-model. Bij alle fasen zijn verschillende soorten oefeningen. Ook is er veel aandacht voor herhalen, het maken van leeskilometers en praktijkgericht leren. Dit laatste gebeurt zowel in de les als daarbuiten, in de vorm van opdrachten die cursisten stimuleren het geleerde in het dagelijks leven toe te passen. Met de KlasNL-kaart kunnen cursisten bijhouden in welke buitenschoolse situaties zij vaardigheden hebben toegepast en welke plannen zij hebben voor de komende weken. De leergang voldoet hiermee aan de eisen van de Wet inburgering (2022).

Online studiemateriaal
Op de bijbehorende website vinden de cursisten studiewijzers, audio’s, woordenschat-, grammatica-oefeningen en woordenlijsten met vertalingen in verschillende talen. Docenten kunnen docentenhandleidingen, studiewijzers, kopieerbladen en toetsen aanvragen.

Geïntegreerde woordentrainer
Bij KlasNL - Nederlands leren naar B1 is de Woordentrainer geïntegreerd in de cursusboeken (in tegenstelling tot KlasNL - Nederlands leren naar A1/A2).  In de cursusboeken staan woordenschatoefeningen en woordenlijsten waarmee de cursisten kunnen werken aan hun productieve woordenschatkennis. Zo leren zij ook in dit deel weer 1000 nieuwe woorden, afkomstig uit de lijst van 5000 frequente woorden naar B1.

Geen aanvullend materiaal nodig
In elke les wordt aandacht besteed aan alle vaardigheden en subvaardigheden (woordenschat, grammatica en uitspraak, buitenschoolse opdrachten, leeskilometers maken, kjiken, luisteren, een taalkaart en liedjes. Zo hoef je als docent bij de voorbereiding van je lessen niet op zoek naar extra materiaal. Wel zo gemakkelijk.

Doelgroep
KlasNL is een leergang voor anderstaligen die in een rustig tempo Nederlands willen leren, tot aan ERK-niveau B1. De methode is geschreven voor (jong)volwassenen die via de onderwijsroute of de B1-route inburgeren in Nederland* en is geschikt voor cursisten die praktisch of midden-geschoold zijn. De doelgroep van KlasNL is gealfabetiseerd in de eigen moedertaal en kan bestaan uit inburgeraars en mensen die niet hoeven in te burgeren, maar wel Nederlands willen leren. Uit de praktijk is gebleken dat de methode ook ingezet kan worden in ISK’s.

*KlasNL is niet geschreven voor cursisten die via de z-route inburgeren. Mocht u overwegen de methode in te zetten, bekijk dan eerst of het niveau aansluit bij uw cursisten.”

KlasNL podcast
Maak kennis met de podcast KlasNL. Samen met de auteurs hebben we vier korte afleveringen opgenomen waarin we de uitgangspunten van de leergang bespreken. Tijdens de afleveringen bespreken we de ervaringen van de auteurs als NT2-docent, geven we tips voor docenten die met KlasNL werken en komt het nut voor cursisten aan bod: waarom moeten ze bepaalde dingen leren? Ga naar de KlasNL podcast

Beoordelingsexemplaar
Wil je deze leergang beoordelen om in te zetten in je lessen? Vraag dan een beoordelingsexemplaar aan van

De auteurs Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek en Anja Valk zijn allen opgeleid als taalwetenschapper en NT2-docent. Ze ontwikkelen leermiddelen voor het NT2-onderwijs.

De Lezen voor je plezier! verhalen aan het einde van elke les zijn geschreven door Ria van Adrichem.