Krachtwerk

Methodisch werken aan participatie en zelfregie

2nd edition | 2016 | Judith Wolf
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Krachtwerk | Boek + website

9789046905197, 296 pages Onbeperkt toegang tot website
€34.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Krachtwerk | E-book + website

9789046963616, 296 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€34.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden. Met Krachtwerk kunnen professionals hen ondersteunen bij het vinden van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij in de samenleving meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn.


Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft wat er met mensen gebeurt als zij achterop raken en hun zelfregulatie tekortschiet. Ook behandelt dit deel de drie pijlers – hoop, zelfregulering en burgerschap – van het methodisch werken, het herstelconcept en de werkrelatie met cliënten. Deel 2 geeft een beschrijving van het krachtgerichte begeleidingstraject aan de hand van zeven basistaken: ontmoeten en aansluiten, krachten inventariseren, zelfregulering evalueren, doelen stellen en een actieplan maken, herstel ondersteunen, evalueren en afronden. De voorwaarden voor de implementatie en borging van het methodisch werken komen in deel 3 aan de orde. De hoofdstukken geven onder andere door middel van citaten en casuïstiek inzichten in de praktijk. Elk hoofdstuk eindigt met opdrachten.

Krachtwerk is een standaardwerk voor (aankomend) professionals in de zorg- en welzijnssector, zoals social workers, maatschappelijk werkers, sociaalpedagogisch hulpverleners, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen en ergotherapeuten.

De uitgave is opgenomen in de databank Effectieve Sociale interventies (Movisie) met de erkenning ‘goed onderbouwd’.

Deze uitgave is vanaf augustus 2021 ook verkrijgbaar in een Engelse editie: Pathways to empowerment.

Judith Wolf is als hoogleraar maatschappelijke zorg verbonden aan het Radboudumc Nijmegen. Tevens is ze bij het Radboudumc directeur van Impuls –Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en als zodanig ook verbonden aan de Impuls academie.

"Dit zeer goed geschreven en gedegen boek geeft uitgebreid en op praktische wijze inzicht in de methode. De auteur is hoogleraar aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Zij levert met dit boek een belangwekkende bijdrage aan de professionalisering van de zorg. Het boek is geschikt voor zowel onderwijs- als praktijkdoeleinden. Een absolute aanrader voor begeleiders van hiervoor bedoelde cliënten." -

NBD Biblion, 2 november 2016