Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn

Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel

3rd edition | 2016 | Lies Korevaar, Jos Dröes
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn | Boek

9789046905104, 496 pages
€40.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn | E-book

9789046963524, 496 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€40.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Mensen met een fysieke, zintuiglijke, cognitieve of psychische beperking kunnen moeite hebben met het functioneren in de maatschappij. Zij worden vaak belemmerd in het vervullen van sociale rollen en in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van maatschappelijke participatie en slaat een brug tussen de maatschappij en de zorg. Zowel zorgprofessionals als sociaal werkers gaan uit van de wensen en eigen kracht van mensen met beperkingen en ondersteunen de cliënten bij het ontdekken en realiseren hiervan.

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn helpt zorgprofessionals en sociaal werkers via het gebruik van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) de competenties te verwerven die nodig zijn om mensen maatschappelijk te ondersteunen. Het boek bestaat uit vier delen, die aansluiten bij de ontwikkelingen in zorg en welzijn. In deel 1 worden algemene concepten besproken, zoals herstel, verschillende rehabilitatiestromingen, stigmatisering en maatschappelijke steun. Ook de basisinformatie over de IRB vindt hier zijn plaats. Deel 2 bevat de toepassing van de rehabilitatietechniek in de wijk, zowel in het algemeen als meer specifiek op verschillende doelterreinen: wonen, werken, leren en sociale contacten. Deel 3 behandelt de toepassing van rehabilitatie als onderdeel van specialistische behandeling. Deel 4 beschrijft de toepassing bij specifieke doelgroepen, zoals mensen met een verslaving, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme, dak- en thuislozen, jongeren en ouderen. Elk hoofdstuk sluit af met studieactiviteiten.

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn
is een compleet studieboek voor studenten die een opleiding tot zorgprofessional of sociaal werker volgen en voor cliëntgebonden werkers in zorg en welzijn, bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, sociaal werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, rehabilitatiewerkers en ergotherapeuten.

Deze derde, herziene druk is volledig geactualiseerd en sluit aan op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen: de participatiewet, Wmo 2015, decentralisatie van de zorg en de wet op passend onderwijs. Er zijn nieuwe hoofdstukken over stigma, implementatie, rehabilitatie in de wijk, rehabilitatie en behandeling en over het gebruik van de IRB bij mensen met zeer ernstige verstandelijke en visuele beperkingen.

Het docentenmateriaal bestaat uit:

  • een docentenhandleiding
  • toetsvragen met antwoorden
  • 12 cases
  • 23 powerpointpresentaties bij de hoofdstukken in het boek
Request teaching material

Lies Korevaar is psycholoog en is als lector Rehabilitatie verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen.

Jos Dröes is psychiater n.p. en is als docent en senior consultant verbonden aan de Stichting Rehabilitatie ’92.