Kritisch denken & schrijven

Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst

2nd edition | 2023 | Francisca Jungslager, Wilma Maljaars
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Kritisch denken & schrijven | Boek + website

9789046908631, 272 pages Onbeperkt toegang tot website
€35.95
 • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
 • 2 business day delivery within the Netherlands
 • In stock

Kritisch denken & schrijven | E-book + website

9789046972403, 272 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€35.95
 • Direct access to your study materials
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Een goede wetenschappelijke tekst kan alleen tot stand komen wanneer je bij elke stap van het schrijfproces kritisch nadenkt. Dat proces begint bij het opstellen van een deugdelijke centrale vraag. Om die vraag te beantwoorden moet je de gelezen literatuur aan een grondige analyse en beoordeling onderwerpen. Ook tijdens het selecteren, structureren en formuleren van je tekst moet je steeds weer doordachte keuzes maken. Hoe doe je dat met en zonder ChatGPT?

 

Kritisch denken & schrijven leert je hoe je tot een goede wetenschappelijke tekst, zoals een scriptie, kunt komen. De methode richt zich daarbij zowel op de ontwikkeling van het academisch denkvermogen als op schrijfvaardigheid. Centraal staat het schrijven van een wetenschappelijke tekst op basis van literatuuronderzoek. Er wordt ruim aandacht besteed aan argumentatieanalyse: door een kritische beoordeling van literatuur kun je je eigen onderzoeksvraag op een doordachte en gestructureerde wijze beantwoorden. Ook komen het vergroten van de taalvaardigheid en het proces van herschrijven van de tekst uitgebreid aan bod. Er is bovendien aandacht voor het schrijven van andere wetenschappelijke genres zoals literatuurverslag, recensie, betoog, essay, een populairwetenschappelijk artikel en in het bijzonder een empirisch onderzoekverslag.

Dankzij alle oefeningen en de vele voorbeelden is Kritisch denken & schrijven ook zeer geschikt voor zelfstudie.

Op de bijbehorende website staat veel aanvullend studiemateriaal, zoals feedbackformulieren, checklists en oefenmateriaal zoals DOEN-teksten waarmee je alle stappen van het schrijfproces doorloopt.

Kritisch denken & schrijven is geschikt voor studenten die academische teksten op basis van literatuuronderzoek schrijven, met name in geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

Deze tweede uitgave is op een aantal punten herzien:

 • De voorbeelden en oefeningen zijn geactualiseerd en er zijn veel nieuwe oefeningen.
 • De tekst is op sommige punten verduidelijkt, met meer aandacht voor kritisch denken en het structureren van je tekst.
 • De reikwijdte is groter; er zijn meer oefeningen en voorbeelden opgenomen die bruikbaar en herkenbaar zijn voor verschillende opleidingen, denk aan bijvoorbeeld pedagogische opleidingen.
 • Er is meer aandacht voor het schrijven van een verslag op basis van empirisch onderzoek.
 • Er is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar: met didactische tips, alle uitwerkingen van de oefeningen en extra oefenmateriaal.
 • In elke schrijffase is er aandacht voor het gebruik van ChatGPT.

Voor docenten die Kritisch denken & schrijven voorschrijven is er een docentenhandleiding beschikbaar. De docentenhandleiding geeft per hoofdstuk van het boek Kritisch denken & schrijven didactische tips en uitwerkingen van de oefeningen.

 

Request teaching material

Francisca Jungslager verzorgt colleges over argumentatietheorie en retorica aan de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij inhoudelijk coördinator van het vak wetenschappelijk schrijven bij Pedagogiek (eveneens aan de Universiteit Leiden) en geeft zij onderwijs bij de Hogere Defensie Vorming van de Nederlandse Defensie Academie. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op onderzoek naar leesprocessen bij argumentatieve teksten. Ze werkte onder andere aan de UvA, was interne communicatiemanager bij Unilever en had haar eigen communicatie-adviesbureau.

Wilma Maljaars studeerde Nederlandse taal- en letterkunde (taalbeheersing) aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een postacademische opleiding Journalistiek. Na haar studie gaf ze jarenlang les aan de Academie voor Journalistiek en Voorlichting in Tilburg. Daarna werkte ze bij het Hoger Onderwijs Persbureau. Sinds 2003 is zij als docent wetenschappelijk schrijven en taalbeleidsadviseur verbonden aan de UvA. Ze verzorgde tevens schrijfonderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Leiden.