Leisure!

Inleiding in de vrije tijd

3rd edition | 2019 | Martijn Mulder
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Leisure! | Boek + website

9789046906705, 288 pages Onbeperkt toegang tot website
€33.50
 • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
 • 2 business day delivery within the Netherlands
 • In stock

Leisure! | Code voor website

9789046968246 Onbeperkt toegang tot website
€10.95
 • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Leisure! | E-book

9789046967973, 288 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€33.50
 • Direct access to your study materials
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Leisure! geeft een helder en toegankelijk overzicht van ons vrijetijdsgedrag en de leisuresector, een sector die uiterst dynamisch is en waarin hypes elkaar razend snelopvolgen. Het studiemateriaal biedt (toekomstig) professionals in dit werkveld een houvast om de dynamiek te begrijpen en te analyseren en om in te spelen op veranderingen in vraag, aanbod en beleid.


In het eerste deel van Leisure zet de auteur uiteen wat de begrippen leisure en vrije tijd inhouden en hoe onze vrije tijd zich heeft ontwikkeld. Het tweede deel behandelt ons vrijetijdsgedrag: hoe kunnen we verklaren welke dingen we doen in onze vrije tijd en welke factoren beïnvloeden de keuzes die we maken? Het derde deel is gewijd aan de leisure-industrie zelf. De auteur belicht de verschillende vrijetijdsdomeinen, gaat in op het belang van de industrie, de economische impact van leisure en bespreekt tot slot het werken in de leisuresector.

Leisure! is geschikt voor studenten van opleidingen op het gebied van vrije tijd (leisure), sport, toerisme, media en cultuur.

Dit boek is grondig herzien om aan te sluiten bij de actualiteit.

 • De cijfers, voorbeelden en ontwikkelingen zijn (bijna) allemaal geactualiseerd;
 • Gedateerde passages zijn herschreven en op veel plekken is de tekst aangevuld met nieuwe informatie en inzichten;
 • Met name hoofdstukken 7 Het belang van leisure, 8 De nieuwe wereld en de gevolgen voor de leisuresector en 9 Nieuwe verhoudingen: vraag en aanbod in de 21e eeuw zijn ingrijpend gewijzigd.

Deze editie is door de ingrijpende wijzigingen wezenlijk een ander boek dan de editie uit 2014.

Het docentenmateriaal bestaat uit:

 • tentamenvragen;
 • antwoorden op de tentamenvragen;
 • antwoorden bij de cases uit Leisure!.

 

Request teaching material

Martijn Mulder studeerde Vrijetijdwetenschappen aan de Universiteit Tilburg en Sheffield Hallam University (Engeland). Na zijn studie ging hij als docent werken aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds 2013 is hij binnen die onderwijsinstelling als onderzoeker en hoofddocent verbonden aan kenniscentrum Creating 010 en de opleiding Leisure Management. Sinds 2017 is hij daarnaast promovendus aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Martijn is gespecialiseerd in leisure en stedelijke ontwikkeling en houdt zich binnen die thema’s vooral bezig met bezoekersbeleving, festivals en ander cultureel aanbod en stedelijke aantrekkelijkheid.