Leren en veranderen

Emotie, gedrag en denken

4th edition | 2016 | Sanneke Bolhuis
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Leren en veranderen | Boek

9789046905081, 368 pages
€39.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Leren en veranderen | E-book

9789046963494, 368 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€39.50
  • Activate directly in your Bookshelf account
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Veel professionals houden zich bezig met het beïnvloeden van anderen. Voor hen is het belangrijk om leer- en veranderprocessen bij anderen en bij zichzelf te begrijpen en erop in te kunnen spelen. Leren wordt vaak nog alleen geassocieerd met het leren vanuit een onderwijssituatie, terwijl veel leren niet zo bewust gebeurt. Leren wordt sterk beïnvloed door de eigen omgeving en cultuur. Dat leidt tot grote verschillen tussen mensen en wat zij beschouwen als vanzelfsprekende opvattingen en gedragingen.

In Leren en veranderen komen zowel verschillende vormen van spontaan leren aan de orde, als het leren op school, in stages en in werksituaties. Het boek besteedt veel aandacht aan de invloed van cultuur en subculturen op leren en hoe je kunt leren omgaan met (sub)culturele verschillen. Ook wordt besproken welke leercompetenties voor verschillende vormen van leren nodig zijn en hoe je met verschillende leervoorkeuren kunt omgaan. Het boek sluit af met een reeks theoretische perspectieven op leren waarnaar in eerdere hoofdstukken is verwezen. Elk hoofdstuk bevat opdrachten die uitdagen tot verwerking en verbinding met eigen ervaringen.

Leren en veranderen
is geschikt voor (aanstaande) professionals die een brede kennis van leren en gedrag nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Denk hierbij aan opleiders, docenten, trainers en coaches, maar ook aan professionals op het gebied van maatschappelijk en sociaal werk, jeugdzorg, HRM, organisatieadvisering, arbeidsvoorziening en gezondheidszorg.

Deze vierde herziene druk is volledig geactualiseerd. De emotionele en deels onbewuste aard van menselijk gedrag en denken worden onderbouwd vanuit de nieuwste inzichten uit de gedragswetenschappen (zoals neurowetenschappen en gedragsbiologie). De valkuilen in menselijk gedrag en denken zijn vanuit die nieuwe inzichten beter te begrijpen. Ook het leren omgaan met (sub)culturele verschillen wordt uitgebreid besproken. Andere nieuwe paragrafen gaan over emotie, motivatie en veranderen, en over creatief en onderzoekend leren. Tenslotte is het theoriehoofdstuk aangevuld met onder andere de positieve psychologie en de nieuwe gedragswetenschappen.

Sanneke Bolhuis was tot haar pensioen lector ‘Leerstrategieën’ bij Fontys Lerarenopleidingen Tilburg en onderzoeker/docent bij het Radboudumc Nijmegen. Ze is nog steeds betrokken bij onderzoek en bij Europese projecten in het onderwijs en heeft zitting in de Stuurgroep NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).

Heb je interesse in een gastles van Sanneke Bolhuis, stuur dan een e-mail naar info@coutinho.nl.