Lessen in orde op de basisschool

Handboek voor de onderwijspraktijk

2nd edition | 2020 | Peter Teitler, Ans van Brussel
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Lessen in orde op de basisschool | Boek + website

9789046907252, 344 pages Onbeperkt toegang tot website
€38.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Lessen in orde op de basisschool | Code voor website

9789046969618 Onbeperkt toegang tot website
€13.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Lessen in orde op de basisschool | E-book + website

9789046968895, 344 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€38.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Iedereen, leerlingen en leerkrachten, wil graag dat er op school een goede sfeer is. Als de sfeer goed is, kan iedereen zich er thuis voelen en het gevoel hebben erbij te horen en gezien te worden. Pas als de sfeer goed is, is er ruimte voor goed onderwijs. Dat is immers waar leerlingen recht op hebben en wat leerkrachten graag willen geven.


Dit boek laat zien hoe je ervoor kunt zorgen dat je lessen in orde zijn, dat wil zeggen hoe je een vriendelijke en veilige omgeving kunt creëren waarin leerlingen optimaal kunnen leren. Centraal staat daarbij het gedrag: dat van jezelf als leerkracht, zowel individueel als in teamverband, en dat van de leerling, zowel individueel als in groepsverband. Omdat gedrag, en dus ook probleemgedrag, altijd plaatsvindt in een omgeving waar de leerkracht en de leerlingen deel van uitmaken, wordt in deze uitgave dat gedrag niet bekeken als iets wat op zichzelf staat, maar zoveel mogelijk in relatie tot de omgeving.

Dit boek is geschreven voor opleiders en studenten aan pabo’s en voor alle leerkrachten die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren en die (nog) elke dag willen leren.

Lessen in orde is verrijkt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten over uiteenlopende onderwerpen (inzichten van onder meer Hattie, Verhaeghe, Kirschner, El Hadioui, Sampson, Hermsen en Renes, het Sociaal Planbureau en de OESO). De dagelijkse onderwijspraktijk staat daarbij nog altijd centraal: probleemgedrag, ICT in het onderwijs, motivatie, gezag, differentiatie, School Wide Positieve Behavior Support. Ook wordt ingegaan op vragen die momenteel in onderwijsland leven: hoe geef ik vorm aan passend onderwijs; is er nog wel een rol weggelegd voor het bildungsideaal; hoe kan het hoge ziekteverzuim en uitvalpercentage onder leerkrachten worden teruggedrongen  of – beter nog – worden voorkomen, wat is de rol van de overheid bij de vormgeving van het Nederlandse onderwijs en wat zou die moeten zijn; en in welke situaties mag een leerkracht fysiek ingrijpen?

Peter Teitler is na zijn universitaire studies aardrijkskunde en geschiedenis les gaan geven in het voortgezet onderwijs. Ook volgde hij de studie onderwijskunde en een opleiding tot leerlingbegeleiding. Hij is werkzaam geweest als gedragsspecialist aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht en schreef eerder de succesvolle uitgave Lessen in orde. Ans van Brussel kan putten uit een bijna veertigjarige ervaring in het basisonderwijs. Ze is groepsleerkracht geweest in Amsterdam-Noord, alsook in De Pijp en Amsterdam-Zuidoost, waar zij ook RT- en IB-werkzaamheden heeft verricht. Ze stond tot voor kort in Almere voor de klas. Dankzij dit schrijverscollectief worden theorie en praktijk dan ook nadrukkelijk verbonden.

'Studieboek voor studenten die de opleiding tot leraar in het basisonderwijs (pabo) volgen, voor stagiaires en zij-instromers en voor leraren en andere professionals op school die hun dagelijkse praktijk willen verbeteren. Op een uitvoerige wijze wordt het thema orde houden aangepakt. Het boek bestaat uit vijf delen: gedrag in de klas, gedrag in school, gedrag van de leerkracht, gedrag van ouders en gedrag van de leerling. In het hele boek wordt de samenhang tussen deze vijf aspecten benadrukt. Er wordt uitgegaan van een sterk integrale benadering. Het is de schrijvers gelukt een goede mix te maken van wetenschap en praktijk. Die praktijkgerichte benadering komt vooral naar voren bij de vele voorbeelden en uiteraard bij de praktijkopdrachten. Daarom een zeer geschikt boek voor genoemde doelgroepen.' - NBD Biblion, 8 juli 2020

'Aantrekkelijk aan dit boek vind ik vooral dat het niet de individuele leerling met probleemgedrag, de beginnende leerkracht of het pedagogisch klimaat in de school als uitgangspunt kiest. Centraal staat het lesgeven aan een groep, de onderwijspraktijk zelf dus. Het boek belicht alle aspecten die op deze lespraktijk invloed uitoefenen en medebepalend zijn of je als leerkracht je lessen op orde kunt krijgen en houden.' - De Leesclub van Alles, 1 september 2020