Les is meer

141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen

1st edition | 2020 | Peter Teitler, Ruben Teitler

Les is meer | Boek

9789046907122, 200 pages
€25.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Les is meer | E-book

9789046968765, 200 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€25.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Om lessen leuk en leerzaam te laten zijn, is het belangrijk dat de leraar de regie heeft over wat er in de klas gebeurt. Van leraren wordt verwacht dat zij een veilig leer- en leefklimaat creëren en de relatie goed houden tussen leraar en klas en tussen leerlingen onderling. De uitgave Les is meer biedt (toekomstige) leraren vanuit een positieve invalshoek handvatten om een plezierige lessfeer in de klas te bevorderen.


Les is meer gaat over leiding nemen in de klas, grenzen stellen en normen hanteren voor de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. Het boek beschrijft methodes en geeft adviezen waarmee leraren het gedrag van leerlingen op een positieve manier kunnen beïnvloeden.
Zo geven de auteurs tips voor de bepalende beginperiode en vertellen ze hoe je als leraar kunt reageren op gewenst en ongewenst gedrag, hoe je ongewenst gedrag kunt corrigeren en wat je beter niet kunt doen. Ook de oudergesprekken komen uitgebreid aan bod. De adviezen worden gegeven aan de hand van levendige beschrijvingen van situaties in de klas – die veel leraren zullen herkennen.

Dit boek is geschreven voor studenten van lerarenopleidingen, beginnende en ervaren leraren in het (speciaal) basisonderwijs, het (speciaal) voortgezet onderwijs en op het mbo.

Peter Teitler is pedagoog/onderwijskundige en heeft veertig jaar lesgegeven. Nu begeleidt hij  scholen en geeft lezingen en cursussen. Hij schreef eerder de succesvolle uitgave Lessen in orde. Ruben Teitler is docent Engels in het voortgezet onderwijs en sociaalpsycholoog.

Peter Teitler biedt ook lezingen, workshops en trainingen voor (startende) docenten en schoolteams. Kijk voor het complete aanbod op www.lesseninorde.nl

'Praktijkboek voor (aankomende) leraren po, vo, mbo en het speciaal onderwijs die op zoek zijn naar gereedschap om goed beslagen ten ijs te komen als het gaat om het bevorderen van gewenst gedrag. Aan de hand van 141 herkenbare voorbeelden uit de praktijk (vooral uit vo en mbo), met toelichting en oefening, kan de lezer zelf, of samen met anderen (intervisie, rollenspel) aan de slag. Een uitgave die niet mag ontbreken op lerarenopleidingen - oefenen maar! - NBD Biblion, 19 april 2020