Literair mechaniek

Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten

3rd edition | 2013 | Erica van Boven, Gillis Dorleijn
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Literair mechaniek | Boek

9789046903513, 352 pages
€34.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Wat maakt een tekst tot poëzie? Hoe werkt lyriek? Welke principes zorgen ervoor dat een verhaal een verhaal is? Waaruit bestaat het literaire mechaniek van teksten?


Literair mechaniek geeft antwoord op dit soort vragen. Het biedt inzicht in de manier waarop literaire teksten door hun vormgeving bepaalde effecten bereiken en visies overdragen. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel behandelen de auteurs de twee hoofdgenres: lyriek en verhalende teksten. De aspecten van poëtisch taalgebruik en de analyse van poëzie staan centraal in het tweede deel. In het derde deel bespreken de auteurs het begrippenkader dat ingezet kan worden bij de analyse van verhalende teksten.

Literair mechaniek is bedoeld voor letterenstudenten die zich de analyse en interpretatie van verhalen en gedichten eigen willen maken, maar ook voor ieder ander die geïnteresseerd is in de werking van het literaire mechaniek.

Deze derde, herziene druk is qua opzet gelijk aan de voorgaande druk. Wel zijn enkele onnauwkeurigheden weggenomen en is de didactiek verbeterd.
Erica van Boven en Gillis Dorleijn zijn verbonden aan de sectie Moderne Nederlandse Letterkunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

(…) een vooral praktische gids (…) voor de literaire analyse. Het hoofdstuk over poëtische taal is het meest geslaagd, mede door de vele goede en sprekende voorbeelden.' – NBD Biblion, 4 september 2013

‘Inhoudelijk zeer gedegen en toegankelijk voor studenten in de eerste bachelor. De vele voorbeelden maken het boek uiterst helder. Het sluit aan bij het beoogde niveau van de studenten en leent zich bovendien tot zelfstudie.’ – docent Universiteit Utrecht, 20 december 2017