Van romantiek tot postmodernisme

Opvattingen over Nederlandse literatuur

1st edition | 2010 | G.J. van Bork, N.T.J. Laan (red.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Van romantiek tot postmodernisme | Boek

9789046901977, 316 pages
€38.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Van romantiek tot postmodernisme | E-book

9789046962367, 316 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€38.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Niet alleen de literatuur heeft een geschiedenis, maar ook de bestudering ervan. Van romantiek tot postmodernisme is een literatuurgeschiedenis waarin het accent ligt op de rol van literatuuropvattingen. Het boek laat schrijvers en critici aan het woord die het literaire gezicht van Nederland bepaalden vanaf de romantiek tot op heden en beschrijft hoe auteurs erin slaagden hun ideeën ingang te doen vinden via allerlei instituties, zoals tijdschriften, uitgevers en de literaire kritiek.


Aan de orde komen de stromingen romantiek, realisme, naturalisme, symbolisme, modernisme & avant-garde en postmodernisme. In de behandeling van deze stromingen ligt de nadruk steeds op de rol van poëtica's of literatuuropvattingen van zowel auteurs als critici. Die opvattingen worden in een Europees-literaire context geplaatst en verbonden met ontwikkelingen binnen het literaire veld. Na elk hoofdstuk volgt een uitvoerige bibliografie.

Door zijn overzichtelijke indeling is Van romantiek tot postmodernisme, naast een prettig studieboek, ook een uitstekend naslagwerk.

Het boek is bedoeld voor studenten Nederlands en algemene literatuurwetenschappen. Ook studenten aan lerarenopleidingen Nederlands kunnen baat hebben bij dit boek.

Deze uitgave is een volledige herziening van Twee eeuwen literatuurgeschiedenis – Poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur.
Drs. G.J. van Bork was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde eerder het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek en De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Dr. N.T.J. Laan is verbonden aan de Afdeling Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Eerder verscheen van hun hand Kunst en letterkunst, een bundel opstellen over beeldende kunst, muziek en literatuur.
‘Met dit boek is Twee eeuwen literatuurgeschiedenis (1987; 2e dr. 1997) volledig herzien. De misleidende titel uit 1987 is bijgesteld tot wat de kern van de hernieuwde uitgave is geworden: een inventariserend onderzoek naar de opvattingen over literatuur in de Nederlandse letteren van 1800 tot heden. (...) Hierdoor is het boek veel completer geworden dan de eerste druk. Een uitstekend en uitgebalanceerd boek. Voor hoger onderwijs en geïnteresseerden in de literatuurgeschiedenis. Een welkome aanvulling op de nieuwe zevendelige Nederlandse literatuurgeschiedenis.’ NBD Biblion