Logisch en kritisch denken

onderzoeken - argumenteren - concluderen

1st edition | 2015 | Simon Burgers
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Logisch en kritisch denken | Boek + website

9789046904978, 110 pages Onbeperkt toegang tot website
€14.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Logisch en kritisch denken | E-book + website

9789046963364, 110 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€14.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Van hbo- en wo-studenten wordt verwacht dat ze onderzoek kunnen uitvoeren en kritisch kunnen beoordelen. Deze uitgave helpt daarbij. Maar de stof van Logisch en kritisch denken heeft meer te bieden. Het is een onmisbaar stuk gereedschap bij het nemen van beslissingen als professional. Want wat ook je specialisme is, logisch en kritisch denken heb je op elk vakgebied nodig.


Met Logisch en kritisch denken ontwikkelen hbo- en wo-studenten hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. Validiteit, inductie en deductie komen uitgebreid aan bod, en ook de verrassende relatie tussen denken en emoties wordt belicht. Het laatste hoofdstuk gaat op niet-technische wijze in op statistisch onderzoek. Achterin het boek staan oefenopgaven en op de website zijn uitwerkingen en extra opdrachten beschikbaar. Docenten kunnen gebruikmaken van tentamenvragen en powerpoints bij het boek.

Logisch en kritisch denken is bedoeld voor hbo-studenten en voor eerstejaars wo-studenten. Het past bij modules waarin argumenteren en academische vaardigheden centraal staan.

Het docentenmateriaal bij Logisch en kritisch denken bestaat uit tentamenvragen, antwoorden op tentamenvragen en PowerPointpresentaties per hoofdstuk.

Request teaching material

Simon Burgers studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en is gespecialiseerd in Argumentatieleer en in Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek. Hij heeft een zeer ruime ervaring als docent in communicatieve vakken, argumentatieleer en kritisch denken. Eerder verscheen van hem bij Uitgeverij Coutinho het boek Taalproblemen van nu.

"Een buitengewoon leesbaar en leerzaam boekje (...). Een aanrader!" - Hans van Maanen, Skepter 42, jaargang 28

‘Mooie, beknopte uitgave, goed van structuur, heldere opbouw. Sluit aan bij de behoefte aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding in het begin van de opleiding. Onze studenten (HBO social work) zijn vaak niet gewend helder te redeneren, onderbouwen en concluderen. Dit boekje helpt hen daarbij.’ – docente Avans Hogeschool, september 2017

'Onder de vele boeken die zich met logisch en kritisch denken bezighouden, scoort dit boekje bijzonder goed. In dertien korte en uitermate heldere hoofdstukken komen allerlei aspecten en problemen van onderzoeken, argumenteren en concluderen aan de orde. Elk hoofdstuk bevat voorbeelden en oefeningen, waarvan de uitwerking inclusief extra materiaal op de bijbehorende website is te vinden. Het boek is bedoeld voor studenten hbo en wo, maar ook zeer geschikt voor een veel breder publiek.' - Dr. D.G. van der Steen

'Praktisch boek, goed geschikt voor hogeschoolstudenten, juiste diepgang, niet te uitgebreid. Zeer relevant als onderdeel van de leerlijn professionele vaardigheden in onze opleiding. Kritisch denken en logische conclusies trekken is essentieel binnen de opleiding Business IT en Management.’- docent Hogeschool Rotterdam, 11 juni 2020