Logisch en kritisch denken

onderzoeken - argumenteren - concluderen

2nd edition | 2021 | Simon Burgers
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Logisch en kritisch denken | Boek + website

9789046907887, 119 pages
€17.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Logisch en kritisch denken | E-book + website

9789046970072, 119 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€17.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Hbo- en wo-studenten worden geacht onderzoek te kunnen uitvoeren en dit kritisch te kunnen beoordelen. Logisch en kritisch denken helpt daarbij. Maar deze uitgave heeft meer te bieden. Het is een onmisbaar stuk gereedschap bij het nemen van beslissingen als professional. Want wat ook je specialisme is, logisch en kritisch denken heb je op elk vakgebied nodig.


Met Logisch en kritisch denken ontwikkelen hbo- en wo-studenten hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. Validiteit, inductie en deductie komen uitgebreid aan bod, en ook worden psychologische obstakels bij kritisch nadenken besproken, een onderwerp dat veel studenten interessant vinden. Het laatste hoofdstuk gaat op niet-technische wijze in op statistisch onderzoek. Aan het eind van elk hoofdstuk staan oefenopgaven.

Logisch en kritisch denken is bedoeld voor hbo-studenten en voor eerstejaars wo-studenten. Het past bij modules waarin argumenteren en academische vaardigheden centraal staan.

In deze tweede, herziene druk van Logisch en kritisch denken is een aantal praktijkvoorbeelden geactualiseerd en zijn er nieuwe opgaven opgenomen, enkele daarvan hebben betrekking op de coronapandemie. Er is meer aandacht voor de psychologische obstakels bij kritisch nadenken, een onderwerp dat studenten heel interessant blijken te vinden.

Op de website zijn extra oefeningen opgenomen. Aan het docentenmateriaal is bovendien een intaketoets toegevoegd om het beginniveau van logisch en kritisch denken van studenten vast te stellen.

Docenten die Logisch en kritisch denken voorschrijven kunnen hier docentenmateriaal aanvragen. Dit materiaal bestaat uit:

  • powerpoints voor colleges;
  • tentamenvragen met bijbehorende antwoorden;
  • antwoorden bij de instaptoets.
Request teaching material

Simon Burgers studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en is gespecialiseerd in argumentatieleer en in methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft een zeer ruime ervaring als docent in communicatieve vakken, argumentatieleer en kritisch denken. Eerder verscheen van hem bij Uitgeverij Coutinho het boek Taalproblemen van nu.

'Onder de vele boeken die zich met logisch en kritisch denken bezighouden, scoort dit boekje bijzonder goed. In dertien korte en uitermate heldere hoofdstukken komen allerlei aspecten en problemen van onderzoeken, argumenteren en concluderen aan de orde.'  - NBD Biblion, 7 juli 2021