Meer bouwstenen voor het begrijpen en vertalen van Franse teksten

1st edition | 1996 | M. van Willigen-Sinemus, M. Röselaers, J. Fonderie
Meer bouwstenen voor het begrijpen en vertalen van Franse teksten
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Meer bouwstenen voor het begrijpen en vertalen van Franse teksten | Boek

9789062830138, 290 pages
€24.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery
Dit boek is een vervolg op Bouwstenen voor het begrijpen en vertalen van Franse teksten. Net als dat boek bevat dit deel hoofdstukken die erop gericht zijn de student te helpen bij het begrijpen van constructies in Franse teksten. Maar dit boek bevat bovendien hoofdstukken die, ervan uitgaande dat de student de tekst begrepen heeft, aanwijzingen geven voor het vertalen. In Meer bouwstenen komen onderwerpen aan de orde als het belang van de context voor het vertalen, het weergeven van metaforen en retorische vragen, en het vertalen van bepaalde werkwoordstijden. Ook worden in dit deel aanwijzingen voor het vertalen van bepaalde constructies gegeven naast vertaalmogelijkheden en 'vertaalraad'. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het gebruik van de leestekens. De hoofdstukken zijn net zo ingedeeld als in het voorgaande boek: eerst enkele voorbeelden in een kader en een overzicht van het behandelde onderwerp, dan de uitwerking met voorbeeldzinnen, tien oefenzinnen, en tot slot een korte samenvatting. Bouwstenen en Meer bouwstenen vormen samen een onmisbaar naslagwerk bij het oplossen van vertaalproblemen van het Frans naar het Nederlands.
De auteurs waren verbonden aan de vakgroep Frans van de Universiteit Utrecht.