Parole

Methode woordenschat verwerving

1st edition | 2015 | Pauline Kuiper-Jong
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Parole | Boek + website

9789046904381, 171 pages Onbeperkt toegang tot website
€27.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Parole | Code voor website

9789046960981 Onbeperkt toegang tot website
€10.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Om gemakkelijk Italiaans te spreken is actieve en passieve woordenkennis een absolute voorwaarde. Maar het stampen van eindeloze rijtjes woorden en het bestuderen van ingewikkelde grammatica is voor de meeste mensen geen favoriete bezigheid. Er is veel onderzoek gedaan naar het effectief verwerven van woordenschat, maar dit is in weinig taalmethodes terug te zien.


Parole biedt hierin een verfrissende verandering: ruim 2000 Italiaanse woorden van niveau A1 tot niveau A2 worden op een aantrekkelijke en didactisch verantwoorde wijze aangeboden. De woorden staan in een context van reële situaties uit het dagelijks leven. Ze worden aangeboden in tekst en beeld en online geluidsfragmenten op de website (www.coutinho.nl/parole). Op deze manier leer je niet alleen door te lezen, maar ook door te zien, te luisteren en te doen. Door deze ‘multisensorische’ opzet worden nieuwe woorden gemakkelijk opgenomen en beklijven ze beter.

Parole kan zowel in een cursus als voor zelfstudie gebruikt worden en sluit aan bij de diverse methodes die in het volwassenenonderwijs en hbo- en wo-cursussen gangbaar zijn. Dankzij de Italiaans-Engelse woordenlijst is Parole bruikbaar voor internationale studenten. Ook is dit boek zeer geschikt als opfrismethode bij het activeren van passieve woordenkennis.

Docenten die werken met Parole kunnen hier de herhalingsoefeningen (als Wordbestand) aanvragen, om te bewerken en te gebruiken als toets.

Request teaching material
Pauline Kuiper-Jong geeft Italiaans aan verschillende volksuniversiteiten. Ze ontwikkelde de Taaltempomethode en schreef Taaltempo Italiaans en Taaltempo Nederlands. Verder schreef zij Uit de voeten met Italiaans en samen met Marina Beckers Spreek vaardig!

‘Ik ben heel blij met Parole. Ook de cursisten gebruiken het met veel plezier. Het komt helaas te weinig voor dat én de docent én de cursisten enthousiast zijn over een lesboek. Ik gebruik het als basis voor conversatielessen op de niveaus 3 (A2-1), 4 (A2-2) en zelfs 5 (B1-1). Het doel blijft woordenschatverwerving. Van het online studiemateriaal wordt thuis veel gebruik gemaakt.’ -  docente Italiaans, 29 januari 2018