Pedagogische professionaliteit

Een inleiding op het werken met en voor jeugd

1st edition | 2021 | Roel van Goor, Loes Houweling
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Pedagogische professionaliteit | Boek + website

9789046907528, 141 pages Onbeperkt toegang tot website
€18.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Pedagogische professionaliteit | E-book

9789046969120, 141 pages
€18.95
  • Activate directly in your Bookshelf account
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Elk kind moet gezien worden, zich kunnen ontplooien en de kans krijgen deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving. Bij de opvoeding van kinderen en jongeren zijn veel mensen betrokken. Deels zijn dit professionals. Deze  jeugdprofessionals dragen eraan bij dat kinderen en jongeren positief opgroeien. Deze opvoedverantwoordelijkheid vormt de basis van de pedagogische professionaliteit. Op een praktische en beschrijvende manier wordt in Pedagogische professionaliteit een toegankelijke inleiding gegeven op het werken met en voor jeugd.


Pedagogische professionaliteit beschrijft wat opgroeien, opvoeden en professionele bemoeienis in onze samenleving met zich meebrengen en wat deze betekenen voor je professionele rol binnen onderwijs, jongerenwerk, jeugdhulp, kinderopvang of de begeleiding van ouders. Vanuit drie dimensies wordt de professionele verantwoordelijkheid opgebouwd: het opgroeien en opvoeden van jeugdigen, de beroepsmatige betrokkenheid bij opgroeien en opvoeding en de professional als persoon. Pedagogische professionaliteit ontstaat uit de combinatie van deze drie dimensies. 

Pedagogische professionaliteit is geschreven voor de studies Pedagogiek, Social Work, pabo en lerarenopleidingen, maar is ook interessant voor andere opleidingen waarin het werken met jeugdigen een belangrijke plek heeft.

Roel van Goor is associate lector Jeugd en Samenleving bij Hogeschool Inholland. Bij Uitgeverij Coutinho heeft hij als co-auteur meegeschreven aan Leefwerelden van jongeren.

Loes Houweling is pedagoog en is als hoofddocent verbonden aan de bachelor- en masteropleidingen Ecologische Pedagogiek van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij onderzoeker bij het lectoraat Jeugd van Hogeschool Utrecht en redactielid van Pedagogiek in Praktijk (PIP).