Verandering door verbinding

Handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional

1st edition | 2018 | Goos Cardol, Lennie Haarsma (red.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Verandering door verbinding | Boek + website

9789046906293, 263 pages Onbeperkt toegang tot website
€31.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Verandering door verbinding | E-book + website

9789046967041, 263 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€31.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

De transitie jeugdzorg is afgerond, maar de transformatie jeugdzorg is nog in volle gang. Voor de jeugdprofessional spelen de volgende begrippen hierbij een essentiële rol: partnerschap, omgevingsbewustzijn, sociaal ondernemerschap en eigen professionele autonomie.

In vier delen en vanuit een positieve grondhouding beschrijft Verandering door verbinding de transformatie vanuit het perspectief van de autonome jeugdprofessional. Recht en sociale wetenschap worden bij elkaar gebracht en er is ruime aandacht voor de relatie tussen de jeugdprofessional en zijn organisatie. Dit boek biedt theoretische inzichten, praktijkvoorbeelden en handelingsmogelijkheden voor (aankomende) jeugdprofessionals. Hiermee wordt de jeugdhulp beschreven op een voor de praktijk toepasbare manier. Het draagt bij aan de versterking van de positie van de jeugdprofessional.

Dit boek is gericht op (toekomstige) professionals die met jeugdigen en ouders werken. Binnen het onderwijs is het boek met name geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugd binnen de opleiding Social Work en voor masteropleidingen. Daarnaast biedt de inhoud waardevolle informatie voor beleidsontwikkelaars bij gemeenten, organisaties, opleiders, managers en juristen.

Op de website behorende bij Verandering door verbinding, staat er voor docenten een powerpointpresentatie met informatie over het onderwerp en de uitgangspunten van het boek. Ga naar het docentenmateriaal.

Goos Cardol is onderzoeker en programmaleider jeugd bij het lectoraat Sociale Integratie aan Zuyd Hogeschool.

Lennie Haarsma is maatschappelijk werker en jurist.

"Voor de jeugdprofessional belangrijke thema's en begrippen worden behandeld: professionale autonomie, samenwerken bij veiligheid, communicatie, ethische reflectie, klacht en tuchtrecht, eigen kracht, verminderen regeldruk, organisatiebeleid, aansluiten bij ouders, netwerken enz. [...] Al met al een interessante publicatie die verschillende relevante aspecten aan de orde stelt die van belang zijn voor (toekomstige) professionals die met jeugdigen en ouders werken." - Vakblad Sociaal Werk, februari 2019

"De hoofdstukken zijn geschreven door verschillende deskundigen. Allemaal starten ze met een casus waarmee de verbinding gelegd wordt met de praktijk en met de nieuwe wet- en regelgeving na de transitie. Een intressante publicatie die verschillende relevante aspecten aan de orde stelt vanuit het perspectief van de autonome professional na de transitie." - NBD Biblion, 10 oktober 2018