Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg

3rd edition | 2021 | Eveline Wouters, Yvonne van Zaalen, Janna Bruijning
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg | Boek + website

9789046907825, 317 pages Onbeperkt toegang tot website
€39.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg | E-book

9789046970003, 317 pages
€39.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Door met een open en kritische blik te kijken naar de wereld om je heen, te signaleren wat beter kan, op zoek te gaan naar verklaringen, en kennis en ideeën te delen, draag je bij aan de ontwikkeling van je beroep. Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg leert je problemen uit de praktijk gericht te onderzoeken, onderzoek te waarderen, wetenschappelijke artikelen kritisch te lezen en te komen tot oplossingen voor praktijkproblemen.


In vier delen wordt het onderzoeksproces beschreven en volgt zo een student’s journey. Deel een gaat in op het waarom van onderzoek in de (paramedische) zorg, de ethische aspecten en de waarde van evidence-based practice. Deel twee leert hoe je van een praktijkprobleem tot een goede onderzoeksvraag komt en hoe je vervolgens een projectplan schrijft. Deel drie beschrijft hoe je eigen onderzoek uitvoert, tot en met de analyse en weergave van de resultaten. Kwantitatieve designs, kwalitatief onderzoek, actie-onderzoek, ontwerponderzoek en literatuuronderzoek worden uitgewerkt. In deel vier tenslotte wordt aandacht besteed aan de impact van onderzoek in de praktijk.

Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg biedt studenten in het hoger gezondheidszorgonderwijs een praktische ondersteuning bij het onderwijs rondom evidence-based practice en praktijkgericht onderzoek door alle leerjaren heen, een goede voorbereiding op het afstudeeronderzoek en een basis voor het werken in de beroepspraktijk.

In deze geheel vernieuwde derde druk zijn hoofdstukken toegevoegd over actie-onderzoek en ontwerponderzoek. De bestaande hoofdstukken zijn geactualiseerd en flink vernieuwd en uitgebreid. Daarnaast komen de gebruikte voorbeelden en designs in deze derde druk uit een breder zorgveld, waardoor de uitgave nog beter inzetbaar is bij zowel paramedische als andere gezondheidszorgopleidingen. De aangepaste opbouw van het boek biedt een student’s journey: van kritische en reflectieve beroepsbeoefenaar en lezer, naar actieve uitvoerder en overbrenger van onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Eveline Wouters is als lector verbonden aan het lectoraat Health Innovations & Technology van Fontys Paramedische Hogeschool en als bijzonder hoogleraar aan Tranzo, Tilburg University.

Yvonne van Zaalen
is als associate lector en strategisch adviseur onderzoek verbonden aan Fontys Paramedische Hogeschool.

Janna Bruijning
is als hogeschoolhoofddocent verbonden aan het Instituut voor Paramedische Studies en het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg van de Hogeschool Utrecht.