Psychologisch - Psyche en brein

Psychologie voor het vo - leerboek

1st edition | 2019 | Jakop Rigter, René Diekstra
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Psychologisch - Psyche en brein | Boek

9789046905128, 158 pages
€48.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Psychologisch - Psyche en brein | Docentenmateriaal

9789046906729, 166 pages
€66.95

De laatste jaren wordt op steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs geëxperimenteerd met het doceren van inzichten afkomstig uit de psychologie. Soms als zelfstandig schoolvak en soms worden inhouden verspreid over al bestaande vakken of leergebieden. Er is een groeiende behoefte om kennis van en inzicht in de psychologie een plek te geven in het voortgezet onderwijs. Dat is begrijpelijk want er zijn veel goede redenen om juist in het vo psychologie als leergebied een plaats te geven. Inzicht in eigen gedrag kan scholieren helpen bij het verdere onderwijs en het versterkt de vaardigheden die scholieren nodig hebben (zoals creatief en kritisch denken en zelfregulering) bij hun verdere ontwikkeling.

Daarom is er nu de methode Psychologisch – Psychologie voor het vo. Elk deel van de methode bestaat uit een leerboek, een werkboek en een docentenhandleiding. De delen Psyche en brein en de delen over ontwikkelingspsychologie en sociale psychologie zijn zo geschreven dat ze los van elkaar gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er ondersteunende informatie – voor zowel docenten als leerlingen  – en zijn er oefeningen op de websites bij de drie delen.

Psyche en brein behandelt de belangrijkste kenmerken van ons functioneren en daarmee van ons brein.

Psychologisch is een methode psychologie voor het voortgezet onderwijs. Het is geschikt voor zowel onderbouw als bovenbouw van HAVO & VWO.

Voor docenten is er een handleiding beschikbaar die de paragraafindeling van het leerboek en de daarbij behorende opdrachten uit het werkboek volgt. Bij de opdrachten worden indien van toepassing de juiste antwoorden gegeven. Bij opdrachten waarbij niet echt één antwoord goed is, worden mogelijke antwoorden besproken. Er staat vaak extra informatie die je kunt gebruiken bij de nabespreking van de opdrachten. Ook wordt er soms extra informatie bij de inhoud van de betreffende paragraaf gegeven. Bijna altijd is dat het geval bij de quizvragen. Quizvragen in het leerboek zijn bedoeld om de nieuwsgierigheid van de leerling te prikkelen. Dit kan goed gedaan worden door in de les er samen met de leerlingen over te brainstormen. De antwoorden zijn om die reden niet altijd in de betreffende paragraaf terug te vinden. Elke paragraaf in de docentenhandleiding begint met de bespreking van de quizvraag. Het antwoord in de handleiding is uitgebreider dan in het leerboek. Een enkele keer geven we extra oefeningen om klassikaal uit te voeren. Ook worden aan het eind van een paragraaf vaak suggesties gegeven waar je ondersteunende informatie kunt vinden op internet of welke filmpjes op internet interessant kunnen zijn. De docentenhandleiding is te koop in onze webshop.

Bekijk hier de folder van Psychologisch.

De methode Psychologisch is ontwikkeld door Jakop Rigter en René Diekstra. Zij hebben het vak psychologie gegeven op middelbare scholen. Deze methode is mede gebaseerd op de ervaringen die ze daar hebben opgedaan. Jakop Rigter is docent psychologie en psychopathologie. Hij heeft onderwijservaring in zowel hbo, mbo als vo. Daarnaast heeft hij meerdere bestsellers geschreven op het gebied van psychologie en psychopathologie. René Diekstra is emeritus hoogleraar psychologie aan de Roosevelt Academy in Middelburg. Daarnaast was hij lector jeugd en opvoeding aan de Haagse Hogeschool en samensteller van de canon van de opvoeding. Hij is auteur van veelgelezen populair-wetenschappelijke boeken over psychologie.

'Ingewikkelde psychologische ideeën, inzichten en theorieën worden helder uiteengezet en zo voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Wat je leert, is direct toepasbaar op de eigen situatie. Het is een leerboek voor de bovenbouw van de middelbare school en dat is tegelijkertijd een grote pro als een manco. Voordeel is dat het boek een duidelijke structuur heeft. Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw: een overzicht van de onderwerpen die in dat hoofdstuk aan bod komen en wat je na bestudering in je eigen woorden uit kunt leggen, aan het eind van elk hoofdstuk is een verklarende woordenlijst opgenomen. Het nadeel is dat het overduidelijk een studieboek is en daardoor kun je niet altijd lekker doorlezen. In vijf hoofdstukken worden de volgende psychologische onderwerpen helder en duidelijk uitgelegd: je lenige brein, waarneming, hersenen, emoties & geheugen. Rijk geïllustreerd met o.a. kleurenfoto's. Bevat een register. Op de website staan oefentoetsen en een begrippentrainer. Een docentenhandleiding en werkboek zijn los verkrijgbaar. Niet alleen interessant voor jongeren vanaf ca. 15 jaar, maar ook voor volwassenen.' - NBD Biblion, 22 mei 2019