Recht doen aan sociale professionals

1st edition | 2022 | Goos Cardol
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Recht doen aan sociale professionals | Boek + website

9789046907153, 240 pages Onbeperkt toegang tot website
€27.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Recht doen aan sociale professionals | E-book + website

9789046968802, 240 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€27.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Sociale professionals zijn geen juristen maar worden in hun werk wel geconfronteerd met problemen van cliënten waarbij juridische kennis een rol speelt. Daarnaast ligt aan de Beroepscode voor de sociaal werker een mensenrechtenperspectief ten grondslag. Mensenrechten bieden een belangrijk moreel houvast en fungeren als een kader voor het sociaal werk. Aan de hand van praktijksituaties maakt Recht doen aan sociale professionals de wereld van het recht toegankelijk voor (aanstaande) sociale professionals.


Recht doen aan sociale professionals creëert in drie delen bewustzijn en kennis bij sociale professionals over alle juridische aspecten die horen bij het sociaal werk. Het eerste deel gaat over mensenrechten en laat zien hoe deze met alle aspecten van het maatschappelijk leven vervlochten zijn. Deel twee beschrijft aan de hand van de leefgebieden – zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk en activiteiten – de juridische aspecten waar je als sociale professional mee te maken krijgt. Het laatste deel gaat dieper in op de ethische aspecten uit de beroepscode en juridische regelingen die van belang zijn voor sociale professionals.

Recht doen aan sociale professionals is geschreven voor studenten van de hogere sociale studies en voor professionals die behoefte hebben aan meer informatie over de juridische context van praktijksituaties.

Voor de Coutinho Festivalweken schreef Goos Cardol een whitepaper: Recht doen aan sociale professionals.

Bekijk hier het webinar met Goos Cardol over zijn boek Recht doen aan sociale professionals (55.34 min.) :


Goos Cardol was lector ‘Opvoeden in het Publieke Domein’ en is onderzoeker aan Zuyd Hogeschool en verzorgt trainingen voor advocaten en medewerkers van gemeenten over het jeugdrecht en kinderrechten. Daarnaast is hij voorzitter van de werkgroep jeugdrecht van het Nederlands Juristen Comité Mensenrechten (NJCM) en lid van de klachtencommissie van Nidos.