Risico- en crisiscommunicatie

4th edition | 2014 | Frank Regtvoort, Hans Siepel
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Risico- en crisiscommunicatie | Boek

9789046904220, 262 pages
€33.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Risico- en crisiscommunicatie | E-book

9789046962817, 262 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€33.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Risico’s en crises maken deel uit van ons dagelijks leven. Rampen dichtbij en ver weg treffen grote groepen mensen en vragen om betekenisvolle risico- en crisiscommunicatie vanuit overheden en bedrijven. Communicatie over risico’s en tijdens crises is daarom een belangrijk onderdeel van het werkveld van de communicatieprofessional. Met Risico- en crisiscommunicatie verwerft de lezer de kennis en inzichten om effectief en efficiënt over risico’s en crises te communiceren.


Risico- en crisiscommunicatie bespreekt fundamentele veranderingen die zich in onze samenleving voltrekken, inventariseren de risico’s waaraan we blootstaan en schetsen de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd. Tegen deze achtergrond geeft de uitgave een nauwgezet beeld van de uitgangspunten van de risico- en crisiscommunicatie en de werkzaamheden van de communicatieprofessional.

Daarbij biedt Risico- en crisiscommunicatie inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden van de overheid en het bedrijfsleven. De auteurs koppelen de theorie voortdurend aan de praktijk, met behulp van voorbeelden en kaderteksten. Zij besluiten het boek met een epiloog waarin ze een gemeentevoorlichter volgen die geconfronteerd wordt met een uitslaande brand op een station. Hierdoor krijgt de lezer een concreet beeld van de werkzaamheden van een professional tijdens een crisissituatie.

Risico- en crisiscommunicatie is geschreven voor studenten communicatie in het hoger onderwijs, en voor communicatieprofessionals. Het boek is tevens geschikt voor bestuurders en hulpverleners.

In deze vierde, herziene druk wordt omschreven hoe de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) in de praktijk wordt uitgevoerd en wat de gevolgen van social media zijn op de wijze waarop overheden en burgers communiceren over risico’s en tijdens crises. Verder zijn de voorbeelden geactualiseerd en zijn verschillende hoofdstukken aangepast aan nieuwe inzichten en trends in de samenleving.

Frank Regtvoort heeft voor het (overheids)communicatievak studieprogramma’s en -materiaal ontwikkeld. Nu spreekt en schrijft hij vooral over crisiscommunicatie.

Hans Siepel heeft diverse (overheids)communicatiefuncties bekleed. Nu spreekt en schrijft hij over overheidscommunicatie, en dan vooral over crisiscommunicatie.