Overheidscommunicatie

Een gedragswetenschappelijke aanpak

3rd edition | 2020 | Bert Pol, Christine Swankhuisen
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Overheidscommunicatie | Boek

9789046906118, 288 pages Onbeperkt toegang tot website
€31.50
 • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
 • 2 business day delivery within the Netherlands
 • In stock

Overheidscommunicatie | E-book

9789046964484, 288 pages
€31.50
 • Direct access to your study materials
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Overheidscommunicatie legt de focus op de beïnvloedende rol van overheidscommunicatie. De uitgave geeft een overzicht van actuele sociaalwetenschappelijke inzichten die de bijdrage van communicatie aan overheidsbeïnvloeding een stevig fundament geven. Deze inzichten worden geïllustreerd met voorbeelden uit campagnes en krantenartikelen.


Overheden communiceren met burgers. En dat doen zij met een reden. Bijvoorbeeld om mensen aan te moedigen meer te bewegen en zo overgewicht tegen te gaan. Of om rommel direct in de vuilnisbak te gooien om zo milieuvervuiling te helpen verminderen. De overheid zet communicatie grootschalig in voor het veranderen, versterken of afzwakken van gedrag, attitudes en kennis onder burgers.

Het studiemateriaal is bedoeld voor hbo- en wo-studenten van opleidingen waarin aandacht is voor (overheids)communicatie en gedragsbeïnvloeding. Daarnaast is het een naslagwerk voor communicatieprofessionals en bestuurders.

 • De wetenschappelijke literatuur is geactualiseerd;
 • Een aantal cases is vervangen door nieuwere;
 • Aan social media en storytelling zijn aparte hoofdstukken gewijd;
 • Er is aandacht voor de ethische aspecten van beïnvloedende overheidscommunicatie;
 • De consequenties van laaggeletterdheid en beperkte digitale vaardigheden voor overheidscommunicatie komen aan de orde;
 • Het Behaviour Change Wheel en het EAST-model als methoden voor interventieontwikkeling worden besproken en
 • tot slot reflecteren de auteurs – mede als reactie op kritische geluiden in de pers op de robuustheid van sociaalpsychologisch onderzoek – op realistische verwachtingen die men mag hebben van evidence-based overheidscommunicatie, alsmede op de onvermijdelijke beperkingen van de menswetenschappen op het vlak van gedragsbeïnvloeding.

Dr. Bert Pol en Drs. Christine Swankhuisen richtten in 1997 Tabula Rasa op, een advies- en onderzoeksbureau op het gebied communicatie en gedrag. Zij zijn daarnaast verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Maastricht en de Universiteit Leiden.