Ruimtelijke economische dynamiek

Kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling

3rd edition | 2012 | Oedzge Atzema, Ton van Rietbergen, Jan Lambooy, Sjef van Hoof
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Ruimtelijke economische dynamiek | Boek + website

9789046900567, 184 pages Onbeperkt toegang tot website
€27.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Ruimtelijke economische dynamiek | E-book + website

9789046961827, 184 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€27.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Ruimtelijke economische dynamiek geeft een overzicht van de belangrijkste theorieën in de economische geografie. Deze theorieën hebben betrekking op uiteenlopende, praktische onderwerpen, zoals de keuze van bedrijven voor een locatie, de rol van de overheid bij het bevorderen van de welvaart in een regio, de verschillen in concurrentiekracht van landen en regio’s, de invloed van citymarketing op de economische groei van steden, en legio andere onderwerpen. De theorie wordt met tal van voorbeelden toegelicht.


'Wat gebeurt waar? En waarom daar?' zijn de centrale vragen die een geograaf stelt. De economisch geograaf kijkt bij die vragen vooral naar de locatie en regionale spreiding van bedrijven en consumenten. Van oudsher worden locatievoorkeuren en regionale ontwikkeling verklaard uit ruimtelijke verschillen in kosten en opbrengsten tussen landen, regio’s en steden. Maar er zijn ook andere verklaringen te geven zoals de rol van de regionale cultuur, de effectiviteit van planologisch beleid en de evolutionaire wisselwerking tussen bedrijven en hun regionale omgeving.

Het boek is uitermate geschikt voor studenten en docenten in het hoger onderwijs.

Deze derde druk is grondig herzien. Naast het actualiseren van voorbeelden en theorieën, hebben de auteurs gekozen voor een nieuwe hoofdstukindeling. Alle belangrijke theoretische stromingen komen naar voren. Hierbij staat de toepasbaarheid voor studenten en docenten voorop.

Oedzge Atzema, Ton van Rietbergen, Jan Lambooy en Sjef van Hoof zijn economisch geografen verbonden aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

'Het boek is een uitstekende en actuele inleiding voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappenlijk onderwijs in een wetenschap die zich in een toenemende belangstelling mag verheugen. Tevens biedt het overheden en bedrijven een theoretisch kader voor economisch-geografische vraagstukken. Prima inleiding in de economishe geografie voor het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en andere geïnteresseerden in deze wetenschap' – NBD Biblion, 5 december 2012