Denken over regio's

Geografische perspectieven

3rd edition | 2011 | Ben de Pater (e.a.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Denken over regio's | Boek

9789046902820, 327 pages
€27.00
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Denken over regio's | E-book

9789046961049, 327 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€27.00
  • Activate directly in your Bookshelf account
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Denken over regio’s brengt in kaart hoe geografen dachten en denken over regio's. Het biedt een overzicht van de uiteenlopende manieren waarop regionaal-geografisch onderzoek wordt gedaan. Daarnaast schetsen de auteurs de regionale perspectieven in de economische, culturele, politieke en ecologische geografie. Aan de hand van veel voorbeelden wordt duidelijk hoe regionale samenlevingen en hun landschappen in elkaar zitten. Denken over regio’s is hiermee een inleiding tot opvattingen over regio's en regionale geografie. De hoofdstukken bevatten samenvattingen en opdrachten die de lezer actief bij de stof betrekken.


Het succes van bedrijven zoals McDonald’s en IKEA wordt vaak gezien als het definitieve bewijs van de groeiende mondiale eenvormigheid. Mensen maken zich zorgen over deze toenemende uniformiteit van de wereld. Gebieden verliezen hun eigenheid; steden en regio's gaan steeds meer op elkaar lijken. Maar wie goed om zich heen kijkt, ziet ook het omgekeerde. Mondiaal opererende multinationals verbinden hun productnamen bijvoorbeeld graag aan historische regio’s, ICT-bedrijven vestigen zich in regionale clusters en politieke bewegingen komen op voor hun eigen regio. Mondialisering gaat hand in hand met regionalisering en een groeiend regionaal bewustzijn.

Denken over regio’s is bestemd voor hbo- en wo-studenten geografie. Het boek is ook geschikt voor anderen die geïnteresseerd zijn in geografie en het denken over regio's.

Deze derde druk is geheel geactualiseerd. Zo is hoofdstuk vijf, ‘De regio in de economische geografie’, geheel herschreven en zijn op talrijke plekken paragrafen, kaders en alinea’s vernieuwd of toegevoegd.
De auteurs zijn sociaal-geograaf en verbonden aan de universiteiten van Utrecht, Groningen en Amsterdam.