Samen werken aan gezondheid

Psychosociale en medische basiskennis voor de sociaal werker

1st edition | 2018 | Joost van Iersel, Dienie van Wijngaarden-de Bodt
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Samen werken aan gezondheid | Boek

9789046905920, 344 pages
€40.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Samen werken aan gezondheid | E-book

9789046964323, 344 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€40.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

De omvorming van de verzorgingsstaat tot participatiesamenleving en de veranderende kijk op gezondheid veroorzaken een overlap in de werkterreinen van zorg en welzijn. Interprofessionele samenwerking is van groot belang voor professionals in beide sectoren. Dit is alleen mogelijk als men elkaars beroepenveld kent en elkaars taal spreekt.

Samen werken aan gezondheid heeft tot doel om de kennisbasis van (aankomend) professionals in het sociale domein op het terrein van gezondheid en de gezondheidszorg te vergroten. Het boek helpt ze om gezondheidsproblematiek te herkennen, te begeleiden en vakkundig te bespreken met, of door te verwijzen naar andere collega’s uit de zorg.

Dit boek wil bijdragen aan de ontwikkeling van de opleiding tot sociaal werker op hbo-niveau. In het Landelijk opleidingsdocument sociaal werk (2017) wordt gewerkt met zeven bouwstenen, die elk worden uitgewerkt in kernthema’s zoals onderzoeken, handelen, normatief inzicht in verschillende perspectieven en communiceren. Deze zijn een uitvloeisel van de generieke kwalificaties waaraan een hbo’er moet voldoen. Door in dit boek de theorie af te wisselen met voorbeelden, casuïstiek en opdrachten sluiten we aan bij deze thema’s en bouwstenen. Het sluit ook goed aan bij de veranderende kijk op gezondheid, waarbij verbetering van het functioneren van mensen centraal staat.

De uitgave is bedoeld voor studenten van hogere sociale studies en kan ingezet worden in zowel de bachelor fase als in AD-trajecten. Daarnaast is het interessant voor (startende) professionals in zorg en welzijn.

Samen werken aan gezondheid is de opvolger van de uitgave Medische kennis voor hulpverleners van Uitgeverij Coutinho.

Voor docenten die Samen werken aan gezondheid gebruiken in hun lessen, is gratis docentenmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal bestaat uit:

  • een antwoordmodel bij de vragen en opdrachten uit het boek.
Request teaching material

Joost van Iersel is docent aan de Academie voor Sociale Studies aan Avans Hogeschool en onderzoeker in het lectoraat Zorg rond het levenseinde. Daarnaast is hij cultureel antropoloog, fysiotherapeut, prothesemaker, coach en onderwijsontwikkelaar.

Dienie van Wijngaarden – de Bodt is GZ-psycholoog, hypnotherapeut en freelance docent in het sociale domein.

"Aan de hand van een keur aan casuïstiek wordt de sociaal werker (in opleiding) wegwijs gemaakt in de wereld van de gezondheidszorg: de veranderingen in de visie op gezondheid, de verschillende soorten, vormen en financiering van zorg en het bijbehorende jargon, de verschillende organsiaties en beroepen en ontwikkelingen als big data en e- & m-health. Een zorgvuldig samengesteld hbo-leerboek dat past binnen de generalistische hbo-opleiding tot sociaal agoog [...]. Goed bruikbaar voor studenten en professionals in het sociale domein, maar ook voor zorgprofessionals met nauwe banden met het sociale domein." - NBD-biblion, 18 april 2018

"Van Wijngaarden hoopt dat het boek goed zicht geeft op hoe de gezondheidszorg in Nederland in elkaar steekt. En ook hoe je daarin met elkaar kunt samenwerken, juist omdat er in de zorg van vandaag een overlap zit in de werkterreinen van zorg en welzijn. ‘Ik hoop dat lezers met Positieve Gezondheid verbinding zien tussen alle aspecten van gezondheid. Nog te vaak zien we alleen dat waar onze eigen bril op gericht is. We hopen dat het boek uitnodigt om breder te kijken. Om uitstapjes te maken naar andere disciplines in de zorg. En om het met elkaar te hebben over de héle mens." - IPS (Institute for Positive Health), 11 april 2018. Lees hier het hele artikel.