Taalontwikkeling op school

Handboek voor interactief onderwijs

2nd edition | 2011 | Marianne Verhallen, Ruud Walst
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Taalontwikkeling op school | Boek + website

9789046902547, 224 pages Onbeperkt toegang tot website
€27.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

De taalontwikkeling van kinderen kan in veel meer situaties gestimuleerd worden dan alleen in de taalles op school. Van de voorschool tot en met groep acht zijn er tal van mogelijkheden om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Hiervoor heeft de leerkracht of pedagogisch medewerker wel de benodigde vaardigheden en middelen nodig.


In Taalontwikkeling op school zijn mogelijkheden voor de leerkracht om taalontwikkeling te bevorderen, samengebracht tot een compleet en praktisch 'taalgroeipakket'. De leerkracht of pedagogisch medewerker verwerft praktische vaardigheden en krijgt middelen aangereikt om de taalvaardigheid van kinderen te bevorderen. In elke denkbare interactiesituatie kunnen kinderen talig vooruitgeholpen worden; het aangeboden praktische instrumentarium is op ieder moment van de dag inzetbaar.

In de eerste hoofdstukken behandelen de auteurs het taalverwervingsproces en de succesfactoren daarin. Vervolgens bespreken zij drie belangrijke taalgroeimiddelen: taalaanbod, taalruimte en feedback. De hoofdstukken bevatten veel opdrachten om het betreffende taalgroeimiddel te leren toepassen in de praktijk. Ten slotte besteden de auteurs aandacht aan de manier waarop de taalgroeimiddelen in uiteenlopende situaties het beste tot hun recht kunnen komen.

Taalontwikkeling op school is geschreven voor leerkrachten (in opleiding), voor pedagogisch medewerkers en voor studenten pedagogiek.

In deze nieuwe editie is aandacht voor de doorgaande lijn vanuit de voorschool, ervaringen van leerkrachten en koppeling van taalontwikkeling aan praktijkgericht onderzoek. Daarnaast is er rekening gehouden met recente ontwikkelingen op de pabo, zoals het werken vanuit de kennisbasis.
Marianne Verhallen en Ruud Walst hebben een achtergrond als lerarenopleider en onderzoeker. Zij bieden nascholingstrajecten aan op het gebied van taalontwikkeling en taaldidactiek.