Toegepaste micro-economie

2nd edition | 2015 | Frank Dietz, Wim Heijman, Peter Marks
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Toegepaste micro-economie | Boek + website

9789046903841, 376 pages Onbeperkt toegang tot website
€57.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Toegepaste micro-economie | Code voor website

9789046960820 Onbeperkt toegang tot website
€16.50
  • Direct access your online study materials

 

!Attention: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Studenten ervaren de wereld van de micro-economie vaak als zeer abstract. Toegepaste micro-economie slaat een brug tussen de concrete belevingswereld van studenten en de abstracte manier waarop in de micro-economie maatschappelijke vraagstukken worden geanalyseerd. De theorie is ruim geïllustreerd met grafieken.


Van algebra wordt in Toegepaste micro-economie slechts beperkt gebruik gemaakt. De theorie wordt op de bijbehorende website toegepast op situaties uit het dagelijks leven zoals de sterke prijsdalingen op de woningmarkt, de verhoging van het eigen risico in de zorg en de felle concurrentie op de markt voor mobiele telefonie.

Toegepaste micro-economie is bedoeld voor studenten aan de lerarenopleiding economie en van bestuurskundige, bedrijfskundige en juridische opleidingen in het hoger onderwijs.

De tweede druk is geheel geactualiseerd en aangevuld met een nieuw hoofdstuk over gedragseconomie. Het hoofdstuk over de maatschappelijke kosten-batenanalyse is uitgebreid.

Het docentenmateriaal bestaat extra opgaven met uitwerkingen bij alle hoofdstukken van Toegepaste micro-economie.

 

Request teaching material

Frank Dietz is sectordirecteur duurzame ontwikkeling van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarvoor werkte hij bij het ministerie van Economische Zaken en doceerde hij economie aan verschillende universiteiten.

Wim Heijman is algemeen econoom en bijzonder hoogleraar regionale economie aan de universiteit van Wageningen.

Peter Marks is universitair docent economie aan de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.