Verborgen talenten

Jeugdliteratuur op school

1st edition | 2012 | Piet Mooren, Karen Ghonem, Erna van Koeven, Jeanne Kurvers, Herman Verschuren (red.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Verborgen talenten | Boek + website

9789046902882, 464 pages Onbeperkt toegang tot website
€57.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Verborgen talenten | Code voor website

9789046960370 Onbeperkt toegang tot website
€13.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Verborgen talenten | E-book + website

9789046961384, 464 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€57.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

‘Wat moet je nou in vredesnaam met een boek?’, roept de vader van Matilda in het gelijknamige boek van Roald Dahl. Matilda weet er wel raad mee. Op school heb je echter ook te maken met kinderen die niet van lezen houden en moeite hebben met lezen en taal. De leraar kan leerlingen kennis laten maken met verschillende literaire genres om zo hun literaire smaak en taalvaardigheid te ontwikkelen en leesplezier te bevorderen. En er kan meer. Want je kunt jeugdliteratuur verbinden met alle vakken. Zo kun je bijvoorbeeld een tijdsbeeld oproepen (geschiedenis), verre reizen maken (aardrijkskunde), tijdsduur berekenen (rekenen), een logboek maken (natuuronderwijs) en discussiëren over goed en kwaad (levensbeschouwing). Door op deze wijze met jeugdliteratuur te werken, kunnen cognitieve, esthetische en ethische onderwijsdoelen gecombineerd worden. Zo kunnen de verborgen talenten van leerlingen tot uiting komen.

Verborgen talenten is het eerste handboek dat leraren helpt bovenstaande expertise te ontwikkelen. Het boek bestaat uit drie delen. Het inleidende deel 1 schetst de achtergrond van deel 2 en 3. In deel 2 gaan de auteurs uitgebreid in op de theorie en praktijk van de leesontwikkeling, en jeugdliteratuur. Deel 3 laat zien hoe jeugdliteratuur kan worden ingezet in het basisonderwijs.

Het boek sluit naadloos aan bij de onderdelen van de Kennisbasis Nederlands die betrekking hebben op jeugdliteratuur en leesbevordering.

Verborgen talenten is geschreven voor leraren basisonderwijs (in opleiding). Daarnaast kan het ook ingezet worden bij taal- en cultuurstudies en literatuurwetenschap.

De auteurs hebben allen hun sporen verdiend op het gebied van jeugdliteratuur en zijn onder andere verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Maastricht en de pabo Windesheim.

Erna van Koeven heeft een blog 'Geletterdheid en schoolsucces'. Je kunt je hier op deze blog abonneren.

'Dit gedegen boek mag je niet missen als leescoördinator of (aankomend) leerkracht in het basisonderwijs. Het maakt je wegwijs in de jeugdliteratuur en legt tegelijk verbanden met leesontwikkeling. Goed te gebruiken bij het project "De bibliotheek op school". Ook voor bibliothecarissen is dit een geweldige aanwinst.' – NBD Biblion, 12 december 2012

'Verborgen Talenten is een handboek voor de leerkracht die literaire smaak en leesplezier wil bevorderen, geschreven door verschillende experts, en biedt handvatten voor het optimaal gebruik van jeugdliteratuur in de klas. Het boek biedt achtergrondinformatie, titelsuggesties en ideeën voor klassikaal of individueel gebruik.' – Tijdschrift Lezen van Stichting Lezen, nummer 1 2014

'Een informatief boek over leesontwikkeling, jeugdliteratuur en het inzetten ervan in het basisonderwijs. Voor iedereen die zich bezig houdt met het verbeteren van het leesonderwijs, waarbij het uitgangspunt is om literatuur te verbinden met andere vakken. Een groot deel van het boek gaat over het inzetten van allerlei soorten boeken bij het werken in thema’s en andere vakken. Een boek waarmee ik aan de slag wil gaan.' – Mensenkinderen, mei 2014