Vreemde talen in het basisonderwijs

Een activerende didactiek voor Engels en MVT

1st edition | 2023 | Amy Klipp
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Vreemde talen in het basisonderwijs | Boek + website

9789046907955, 347 pages Onbeperkt toegang tot website
€43.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Vreemde talen in het basisonderwijs | Code voor website

9789046970300 Onbeperkt toegang tot website
€16.50
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Vreemde talen in het basisonderwijs | E-book + website

9789046970294, 347 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€43.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Het succes van een les vreemde talen in het basisonderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de leerkracht. Als de leerkracht een gedegen, activerende les geeft, zullen de leerlingen de taal beter leren spreken. Hier kunnen tal van didactische aanpakken voor gebruikt worden. Vreemde talen in het basisonderwijs helpt pabostudenten en leerkrachten deze theorie te verbinden met de dagelijkse praktijk.

 

De didactiek in dit boek is ontleend aan de kennisbasis Engels en wordt verhelderd door middel van inspirerende voorbeelden en werkvormen. Deel I van het boek gaat in op het bepalen van de beginsituatie van de les, het stellen van doelen en het toetsen van de voortgang. Deel II gaat over de invulling van de les aan de hand van didactische modellen, zoals de communicatieve aanpak en CLIL (Content and Language Integrated Learning). Deel III presenteert verschillende manieren om lessen boeiend en effectief te maken, van materialen en werkvormen tot scaffolding en internationalisering. Elk hoofdstuk eindigt met vragen die helpen het gesprek over vreemdetalenonderwijs op school in gang te zetten.

Op de bijbehorende website staan uitgebreide instructies voor een groot aantal werkvormen, inclusief voorbeeldvideo’s waarin elke werkvorm wordt uitgevoerd met een groep leerlingen. Verder bevat de website opdrachten, voorbeeld- en invulbare versies van materialen zoals planners en overzichten, een aanvullend hoofdstuk over professionele ontwikkeling en nuttige links.

Vreemde talen in het basisonderwijs is geschreven voor pabostudenten, leerkrachten die hun vreemdetalendidactiek willen verbeteren, en lerarenopleiders die modules vreemdetalendidactiek verzorgen. De praktijkvoorbeelden komen grotendeels uit de Engelse les, maar de didactiek en werkvormen zijn bruikbaar voor alle vreemde talen.

Amy Klipp is docent Engels aan de pabo-opleiding van de Hogeschool Leiden, waar ze les geeft in vreemdetalendidactiek en Engels eigen vaardigheid. Ze is lid van de stuurgroep van Vedocep, is vicevoorzitter van het sectiebestuur Engels van Levende Talen en heeft bijgedragen aan de kennisbasis Engels.