Wiskunde voor statistiek

Een voorbereiding

2nd edition | 2002 | W.M. Franken, R.A. Bouts
Wiskunde voor statistiek
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Wiskunde voor statistiek | Boek

9789062833177, 135 pages
€19.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Veel studenten in het hoger onderwijs die een gamma studie volgen worden geconfronteerd met een vak waarvoor zij onvoldoende voorkennis blijken te hebben: statistiek. Het ontbreekt hun vooral aan de wiskundige kennis die voor dit vak nodig is. Om deze deficiëntie weg te werken, worden bijspijkercursussen aangeboden. Wiskunde voor statistiek is speciaal voor dit doel geschreven.


Wiskunde voor statisiek is ontstaan uit de lespraktijk en behandelt de stof in drie stappen: eerst wordt bekende stof opgehaald, vervolgens stimuleren de auteurs het exacte denken en ten slotte introduceren zij een aantal begrippen die in het statistiekonderwijs van belang zijn. Zo biedt dit boek alle stof die nodig is om het vak statistiek met succes te kunnen volgen.

Wiskunde voor statistiek is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs ter voorbereiding op het vak statistiek.

Deze tweede, herziene druk verschilt in grote mate van de eerste druk. De wijzigingen komen voort uit het gebruik van het boek in de praktijk. Zo beperken de auteurs zich in deze editie tot het pure wiskundeaanbod tot en met de kwadratische functie, en is er meer specifieke aandacht voor de voorbereiding op het vak statistiek.

W.M. Franken en R.A. Bouts zijn beiden als docent statistiek verbonden aan de Radboud Universiteit (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen).