Auteursrecht

Alle informatie in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, audio- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden et cetera) op deze website, op websites die horen bij onze producten, of op websites die een zelfstandig product zijn, is eigendom van Uitgeverij Coutinho, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Niets van informatie op deze website, op websites die horen bij onze producten, of op websites die een zelfstandig product zijn, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige werkwijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Coutinho.

Uitgeverij Coutinho heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze website, op websites die horen bij onze producten, of op websites die een zelfstandig product zijn, zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij om contact op te nemen met ons zodat het materiaal kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.