Privacy Policy Uitgeverij Coutinho bv

(laatste update: 10 september 2015)

Uitgeverij Coutinho respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites. Uitgeverij Coutinho behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking neemt Uitgeverij Coutinho uitgebreide technische en organisatorische maatregelen.

Uitgeverij Coutinho houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Uitgeverij Coutinho bv, Slochterenlaan 7 1405 AL te Bussum.

Heb je vragen over de manier waarop Uitgeverij Coutinho met je gegevens omgaat, of wil je je afmelden voor bepaald gebruik van je gegevens dan kun je terecht bij Uitgeverij Coutinho, Slochterenlaan 7, Postbus 333 1400 AH te Bussum, 035-6949991, info@coutinho.nl. Op dit adres kun je ook terecht indien je je gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

Verwerking van je persoonlijke gegevens

Uitgeverij Coutinho verwerkt je gegevens in het kader van de dienstverlening. Je gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief, als je een beoordelings- of gebruikersexemplaar aanvraagt, als je een training, workshop of studiemiddag volgt, een congres bezoekt of een uitgave bestelt, gebruik maakt van onze (online) diensten of op een andere manier contact hebt met Uitgeverij Coutinho 

Uitgeverij Coutinho verwerkt de volgende gegevens:

 • contactgegevens van personen, onderwijsinstellingen en bedrijven waaronder naam, (post)adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • functiegegevens;
 • opgegeven interesses;
 • factuurgegevens;
 • gegevens over betalingen;
 • gegevens over bestelde producten.

Deze gegevens kunnen door Uitgeverij Coutinho worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten;
 • verbetering van de dienstverlening van Uitgeverij Coutinho;
 • het opstellen van webstatistieken;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Uitgeverij Coutinho gelden;
 • beslechting van eventuele geschillen.

Je gegevens kunnen door derden worden gebruikt om hun communicatie met jou te verbeteren en/of om je op de hoogte te brengen van mogelijk voor jou interessante aanbiedingen. Om de communicatie zo veel mogelijk op je interesses af te stemmen, kan Uitgeverij Coutinho of die derden, je gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens. Uitgeverij Coutinho kan je gegevens, niet individueel identificeerbaar, verwerken in marktonderzoeksrapporten.

Gebruik van je postadres

Indien je een postadres hebt opgegeven, dan mag Uitgeverij Coutinho dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als je een nee/nee- of ja/nee-sticker hebt. Wil je geen reclame ontvangen van Uitgeverij Coutinho, dan kun je je voor toekomstige reclame per post of e-mails afmelden via Uitgeverij Coutinho, Slochterenlaan 7, Postbus 333 1400 AH te Bussum, 035-6949991, info@coutinho.nl of via het contactformulier op www.coutinho.nl. Bij deze afmelding dien je rekening te houden met een verwerkingstijd van drie maanden.

Gebruik van je e-mailadres

Indien je je e-mailadres hebt opgegeven in het kader van de koop of de aanvraag van een beoordelingsexemplaar van een product van Uitgeverij Coutinho, dan mag dit e-mailadres door Uitgeverij Coutinho gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Uitgeverij Coutinho, tenzij je hebt aangegeven dat je niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heb je je e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop/aanvraag van een product of dienst van Uitgeverij Coutinho, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële doeleinden worden gebruikt wanneer je Uitgeverij Coutinho daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. In iedere e-mail zal je de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van je e-mailadres door Uitgeverij Coutinho voor commerciële doeleinden.

Gebruik van je telefoonnummer

Indien je je telefoonnummer hebt opgegeven, dan mag Uitgeverij Coutinho dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Ben je een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en ben je (nog) geen klant van Uitgeverij Coutinho dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of je bent ingeschreven in het bel-me-niet-register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd waarbij je met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Ben je geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of ben je niet ingeschreven in het bel-me-niet-register, dan mag je door Uitgeverij Coutinho ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële doeleinden. Ben je reeds klant van Uitgeverij Coutinho, dan mag je telefonisch worden benaderd door Uitgeverij Coutinho voor soortgelijke producten en diensten van Uitgeverij Coutinho, ongeacht of je bent ingeschreven in het bel-me-niet-register. In elk telemarketinggesprek zal je de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van je telefoonnummer door Uitgeverij Coutinho voor commerciële doeleinden en om je in het wettelijk bel-me-niet-register (www.bel-me-niet.nl) in te schrijven. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om nog wel gebeld te worden over producten en diensten in de categorieën ‘boeken en muziek’ en ‘kranten en tijdschriften’, maar niet over ‘financiële producten van banken en verzekeraars’ of ‘energie’.

Afmelden

Uitgeverij Coutinho houdt bij de dienstverlening en het informeren zo veel mogelijk rekening met je voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je je altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail afmelden bij info@coutinho.nl, daarnaast kun je je in elke e-mail via een link afmelden of schriftelijk bij Uitgeverij Coutinho, Slochterenlaan 7, Postbus 333 1400 AH te Bussum. Je afmelding voor het gebruik van je postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 20 werkdagen door Uitgeverij Coutinho verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je hebt afgemeld. Hiervoor bij voorbaat onze excuses.

Inzage en correctie van je gegevens

De persoonlijke informatie die Uitgeverij Coutinho over je heeft, kun je altijd opvragen en inzien en op je verzoek wordt die informatie volgens jouw aanwijzingen gewijzigd. Je verzoeken tot inzage of correctie van je gegevens kun je richten tot Uitgeverij Coutinho, Slochterenlaan 7, Postbus 333 1400 AH te Bussum of via het e-mailadres info@coutinho.nl.

Gebruik van cookies door Uitgeverij Coutinho

Cookies zijn kleine bestanden die een website op je computer plaatst voor verschillende doelen. Als je ingelogd bent bij Uitgeverij Coutinho kan je gebruikersnaam bijvoorbeeld bewaard worden door middel van een cookie, zodat je deze niet steeds opnieuw behoeft in te vullen. Cookies zijn niet schadelijk, zij kunnen geen virussen et cetera op je computer installeren, beschadigen de bestanden die je hebt opgeslagen niet, en cookies nemen zeer geringe ruimte in het geheugen van je computer in. Bovendien zijn cookies via de browserinstellingen van je computer gemakkelijk te verwijderen. Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kun je dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Gebruik van Google analytics door Uitgeverij Coutinho

Uitgeverij Coutinho maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie hierboven) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website, met inbegrip van je IP-adres, wordt door Google opgeslagen op hun servers. Deze gegevens worden niet op internet gepubliceerd. Google gebruikt deze niet-openbare informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Uitgeverij Coutinho en andere websites

Als je via een link op de website van Uitgeverij Coutinho op een website van een andere website terechtkomt, is Uitgeverij Coutinho niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met je persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren je dan ook om altijd het privacystatement te lezen van de websites die je bezoekt.

Wijzigingen

Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren je dan ook om geregeld dit privacystatement te controleren.