Gebruiksvoorwaarden digitale content

Uitgeverij Coutinho houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt.

Hbo en volwassenonderwijs

Voor onze producten voor het hoger beroepsonderwijs en volwasseneneducatie geldt dat Uitgeverij Coutinho verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voortgezet onderwijs en mbo

Voor onze producten voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs conformeren wij ons aan het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 van de GEU. Door aansluiting bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 is de Verwerkersovereenkomst die hieruit voortvloeit automatisch van kracht.

In de Verwerkersovereenkomst tussen onderwijsinstellingen en Uitgeverij Coutinho is vastgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Uitgeverij Coutinho treedt op als verwerker van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs conform het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0.

Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 vormt onderdeel van onze algemene voorwaarden bij gebruik van digitale leermiddelen.

Indien gewenst kun je de Verwerkersovereenkomst downloaden. Mocht je een ondertekend exemplaar willen ontvangen dan kun je de ingevulde Verwerkersovereenkomst mailen naar onze klantenservice info@coutinho.nl. Wij streven ernaar een ondertekend exemplaar binnen twee weken aan je retour te sturen.