Genres in schoolvakken

Taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs

1e druk | 2014 | Bart van der Leeuw, Theun Meestringa

Genres in schoolvakken | Boek + website

9789046904336, 240 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 31,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Elk schoolvak is onlosmakelijk verbonden met zijn eigen vaktaal. Een vak inhoudelijk leren én zich de bijbehorende taal eigen maken, is voor veel leerlingen echter lastig. Hoe pakken leraren dat aan, wanneer deze vaktaal voor hen juist heel vanzelfsprekend is? Dit boek helpt je als leraar (in opleiding) op tekstniveau te kijken naar je eigen vaktaal en taalgericht onderwijs te geven.

Genres in schoolvakken biedt een uniek, helder en beproefd concept: genredidactiek. Er zijn negen genres die een cruciale rol spelen bij alle schoolvakken, waaronder: het verslag, de beschrijving, de procedure en het betoog. Deze komen stuk voor stuk aan bod in deel 1, de praktische introductie. Een theoretische verdieping van de taalkundige basis volgt in deel 2. Ten slotte bespreekt deel 3 het specifieke vaktaalgebruik van diverse schoolvakken en de rol van de genres in die vakken. De vele tekstvoorbeelden, oefeningen en aanbevelingen maken Genres in schoolvakken een praktisch naslagwerk.

Genres in schoolvakken is geschreven voor studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in alle vakken en voor leraren voortgezet onderwijs.

De auteurs werken bij SLO voor Nederlands en taalgericht vakonderwijs. Bart van der Leeuw is medeauteur van bijVoorbeeld; exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool en Theun Meestringa van Nederlands in de tweede fase; een praktische didactiek en het Handboek taalgericht vakonderwijs.

'Dit nieuw didactiekboek verdiept het begrip taalgericht vakonderwijs. De vele tekstvoorbeelden, oefeningen en aanbevelingen maken Genres in schoolvakken een praktisch naslagwerk.' - Netwerk didactiek Nederlands, november 2014

'Aanbevolen voor aankomende en werkende leraren in het voortgezet onderwijs.'- NBD Biblion, 18 februari 2015

'Genres in schoolvakken is een ambitieus en doorwrocht boek' - Levende Talen Tijdschrift, juni 2015

‘De uitgave is helder van opzet en zeer bruikbaar binnen het middelbaar onderwijs. Niet alleen bij het schoolvak Nederlands, maar ook daarbuiten. Voor studenten aan de eerstegraads lerarenopleiding een nuttig boek met praktische tips. De uitgave bevat naast een theoretisch overzicht ook een reeks praktische voorbeelden.’ – docent Vrije Universiteit, november 2016

‘Heel praktisch boek. Heerlijk! Hier heb ik wat aan. Ik kan op deze manier taalvaardigheid in mijn lessen verbeteren, zonder eerst door een zwaar pakket aan theorie te moeten worstelen.’ – docent Sint Maartenscollege Voorburg, oktober 2017