Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid

2e druk | 2017 | Jan Bekker, Toby Witte
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid | Boek

9789046905708, 200 pagina's
€ 27,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid | E-book

9789046964095, 200 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 27,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Deze titel is geactualiseerd: Bekijk herziening >

Vanaf 2015 zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van jeugdbeleid en jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Dat heeft grote gevolgen voor de kennis en vaardigheden van (aankomende) jeugdprofessionals. Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid richt zich op de verandering van de aanpak en uitvoering van het jeugd(zorg)beleid op lokaal niveau.

In Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid draait het om de vraag hoe sociale en jeugdprofessionals om moeten gaan met het jeugd(zorg)beleid en hoe zij dit beleid kunnen beïnvloeden. Het boek is gebaseerd op inzichten en ervaringen in bestuurlijke omgevingen, gemeentelijke diensten en onderwijs. Het behandelt actuele kennis en opvattingen binnen het werkveld jeugd(zorg)beleid en biedt concrete instrumenten, nieuwe oplossingen en interventietechnieken die het denken en handelen van sociale en jeugdprofessionals ondersteunen.

Dit op de praktijk gerichte studie(werk)boek bevat talrijke verwerkingsopdrachten en onderzoeken. Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid  richt zich op studenten van  sociale en pedagogische studies. Daarnaast is het boek interessant voor (jeugd)professionals zoals leerkrachten, jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, opvoedadviseurs, jongerenwerkers en (beleids)ambtenaren.

 

In het voorjaar van 2014 verscheen Jeugdbeleid in transitie. Dat was ruim voor de decentralisatie van het sociaal domein. Bij de invoering van de Jeugdwet, Wmo  en de Participatiewet lag de nadruk op de transitie. Het ging in belangrijke mate over ‘technische’ zaken als wet- en regelgeving, budgetverdeling, besturing, inkoop, toezicht  en verantwoording. Inmiddels zijn we twee jaar verder en gaat het nu meer om transformatie. Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid richt zich op de verandering van de aanpak en uitvoering van het jeugd(zorg)beleid op lokaal niveau.

Voor docenten die Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid verplicht voorschrijven, is gratis docentenmateriaal beschikbaar. Dit materiaal bestaat uit:

  • antwoordsuggesties bij de opdrachten uit het boek;
  • aanvullende oefenstof en toetsen;
  • een PowerPointpresentatie bij het boek;
  • een PowerPointpresentatie van de Gemeente Rotterdam tijdens het VBSP-congres van 2015 die goed bij de inhoud van het boek aansluit.
Docentenmateriaal aanvragen

Drs. Jan Bekker was docent en onderzoeksbegeleider bij de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam en is bestuurslid van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP).

Dr. Toby Witte is lector Maatschappelijke Zorg Risicojongeren bij het kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam.

Actueel, goed toegankelijk, noodzakelijk voor de praktijk, beleid en onderwijs van jeugdbeleid en -zorg. - NBD Biblion, 9-8-2017