Pedagogisch onderwijs

Pedagogisch onderwijs

Voor de pabo en de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding biedt Uitgeverij Coutinho diverse generieke en vakspecifieke uitgaven. We spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We actualiseren en verbeteren geregeld onze vertrouwde uitgaven en brengen nieuwe titels uit. Onze uitgaven zijn niet alleen interessant om te gebruiken tijdens de opleiding, maar kunnen ook als naslagwerk dienen als je daadwerkelijk voor de klas staat. Ben je benieuwd welke uitgaven passen bij jouw opleiding? Bekijk dan het onderstaande overzicht.

41-50 van 160 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren
  1. Handboek taalgericht vakonderwijs

    Handboek taalgericht vakonderwijs

    • Auteurs : Maaike Hajer, Theun Meestringa
    • Druk : 4e druk
      Verschijningsjaar : 2020

    Een taalgerichte vakdidactiek helpt leraren om hun onderwijs op hoog niveau te blijven geven, ook als de taalvaardigheid Nederlands van de leerlingen uiteenloopt. Het Handboek taalgericht vakonderwijs beschrijft concreet hoe zij dat kunnen doen, voortbouwend op de kennis en ervaring van de leerlingen.

    Bekijk product
  2. Logisch en kritisch denken

    Logisch en kritisch denken

    • Ondertitel : onderzoeken - argumenteren - concluderen
    • Auteurs : Simon Burgers
    • Druk : 2e druk
      Verschijningsjaar : 2021

    Met Logisch en kritisch denken ontwikkelen hbo- en wo-studenten hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen.

    Bekijk product
  3. Natuuronderwijs inzichtelijk

    Natuuronderwijs inzichtelijk

    • Ondertitel : Een basis voor de vakinhoud van Natuur & Techniek
    • Auteurs : Carla Kersbergen, Amito Haarhuis
    • Druk : 5e druk
      Verschijningsjaar : 2021

    Met Natuuronderwijs inzichtelijk, het meestgebruikte bronnenboek voor de hele studieloopbaan, kunnen pabostudenten zich de vakinhouden van de leergebieden Techniek, Duurzame ontwikkeling en Gezond gedrag eigen maken.

    Bekijk product
  4. Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

    Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

    • Auteurs : Jos Marell, Els de Vaan
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2020

    Praktische didactiek voor Natuur & Techniek laat (toekomstige) leerkrachten vele manieren zien om inspirerende natuur- en technieklessen vorm te geven en leerlingen daarin te begeleiden.

    Bekijk product
  5. De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo

    De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo

    • Ondertitel : Oefenbundel bij Natuuronderwijs inzichtelijk
    • Auteurs : Hans van der Grind
    • Druk : 2e druk
      Verschijningsjaar : 2021

    Om aan een pabo te mogen studeren, moeten mbo’ers en een deel van de havisten de landelijke verplichte toelatingstoets Natuur & Techniek behalen. Deze toets test de kennis en vaardigheden op niveau havo 3/vmbo-t 4. Voor aankomende pabostudenten kan de toets een struikelblok zijn, alhoewel de p…

    Bekijk product
  6. Omslag Pedagogische professionaliteit ISBN 9789046907528

    Pedagogische professionaliteit

    • Ondertitel : Een inleiding op het werken met en voor jeugd
    • Auteurs : Roel van Goor, Loes Houweling
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2021

    Pedagogische professionaliteit beschrijft wat opgroeien, opvoeden en professionele bemoeienis in onze samenleving met zich meebrengen en wat deze betekenen voor je professionele rol binnen onderwijs, jongerenwerk, jeugdhulp, kinderopvang of de begeleiding van ouders. Vanuit drie dimensies wordt de professionele verantwoordelijkheid opgebouwd: het opgroeien en opvoeden van jeugdigen, de beroepsmatige betrokkenheid bij opgroeien en opvoeding en de professional als persoon.

    Bekijk product
  7. Omslag Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen ISBN 9789046907078

    Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

    • Auteurs : Jakop Rigter
    • Druk : 2e druk
      Verschijningsjaar : 2020

    Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen biedt een uitgebreid en toegankelijk overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren.

    Bekijk product
  8. Nederlands in de onderbouw

    Nederlands in de onderbouw

    • Ondertitel : Een praktische didactiek
    • Auteurs : Helge Bonset, Martien de Boer, Tiddo Ekens
    • Druk : 7e druk
      Verschijningsjaar : 2020

    Goede beheersing van de Nederlandse taal maakt het mogelijk om actief deel te nemen aan studie en werk, aan cultureel en sociaal leven. Onderwijs in spreek- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid dient dan ook een breed maatschappelijk belang. De gewenning aan nieuwe, ‘snelle…

    Bekijk product
  9. Psychologisch - Ontwikkeling

    Psychologisch - Ontwikkeling

    • Ondertitel : Psychologie voor het vo - leerboek
    • Auteurs : Jakop Rigter, René Diekstra
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2021

    De laatste jaren wordt op steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs geëxperimenteerd met het doceren van inzichten afkomstig uit de psychologie. Soms als zelfstandig schoolvak en soms worden inhouden verspreid over al bestaande vakken of leergebieden. Er is een groeiende behoefte om kennis va…

    Bekijk product
  10. Chinees? 'n Makkie! Deel 3

    Chinees? 'n Makkie! Deel 3

    • Auteurs : Tin Chau Tsui, Sven Bosch
    • Druk : 2e druk
      Verschijningsjaar : 2021

    De communicatieve taalmethode Chinees? ’n Makkie! is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met behulp van deze cursus maken leerlingen op een actieve manier kennis met het Mandarijn Chinees. De methode richt zich op alle vaardigheden.

    Bekijk product

41-50 van 160 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren