Studiedag Alfa NT2 | Evenement

19 april 2024 van 13:00-17:00u

Amersfoort
Studiedag Alfa NT2 | Evenement

Wil jij jezelf verder professionaliseren, je laten inspireren tijdens workshops en netwerken met collega’s? Schrijf je dan nu in voor onze studiedag Alfa NT2 en de workshops die je wilt volgen. Wij houden zo veel mogelijk rekening met je voorkeur. 

> Vrijdag 19 april 2024
> Van 13.00-17.00 uur
> Observant in Amersfoort
> Deelnamebedrag € 59,50 per persoon 

HET IS NIET MEER MOGELIJK OM JE AAN TE MELDEN VOOR DEZE STUDIEDAG. HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS IS BEREIKT.

 

Vul je gegevens in en plaats de 'bestelling' in je winkelmandje. Vul daarna in het winkelmandje je factuurgegevens in en klik op 'plaats bestelling'. Na bestelling ontvang je een bevestiging per mail. Tot 72 uur voor aanvang kun je kosteloos annuleren. Daarna kunnen wij het deelnamebedrag niet meer terugbetalen in verband met de reeds gemaakte kosten voor de locatie en de catering.

Voor een uitgebreide omschrijving van de workshops en lezingen, ga je naar de tab Beschrijving

€ 59,50

HET IS NIET MEER MOGELIJK OM JE AAN TE MELDEN VOOR DEZE STUDIEDAG. HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS IS BEREIKT.

Op vrijdag 19 april 2024 organiseren we een studiemiddag voor Alfa NT2-docenten in de Observant in Amersfoort. Tijdens deze dag kun je jezelf verder professionaliseren, je laten inspireren tijdens de workshops en netwerken met andere alfa-docenten.


WAT KUN JE VERWACHTEN?
Jeanne Kurvers opent de middag met een plenaire lezing over LASLLIAM; de nieuwe Europese referentiegids voor alfabetiseringsonderwijs.  Daarna zal Kaatje Dalderop een lezing geven over Een taal leren leren.

Na het plenaire gedeelte zijn er twee workshoprondes met workshops over onder andere leesvaardigheid, differentiëren, buitenschools leren en het belang van luisteren, uitspraak en woorden leren. 
We sluiten de studiedag af met een gezellige borrel.
(Scroll naar beneden voor een overzicht van alle workshops)

PROGRAMMA
12.00    Inloop
13.00    Opening
13.10    Plenaire lezing: LASLLIAM-nieuwe referentiegids alfabetiseringsonderwijs
13.30    Plenaire lezing: Een taal leren leren
13.50    Wisselmoment
14.00    Workshopronde 1
15.00    Pauze
15.30    Workshopronde 2
16.30    Borrel
17.30    Einde

AANMELDEN
Verrijk je kennis over het alfabetiseringsonderwijs voor anderstaligen en schrijf je nu in voor de studiedag via de oranje knop 'Inschrijven' bovenaan deze pagina.

> Studiedag Alfa NT2
> Vrijdag 19 april 2024 van 13.00-17.00 uur bij de Observant in Amersfoort.
> Deelnamebedrag € 59,50 per persoon

Tot ziens op vrijdag 19 april!

OMSCHRIJVING PRESENTATIES & WORKSHOPS

Plenaire lezing: LASLLIAM: de Europese referentiegids voor alfabetisering NT2
Met steun van de Raad van Europa is een referentiegids ontwikkeld voor alfabetisering in een tweede taal: LASLLIAM*. De kern ervan bestaat uit schalen met can-do-descriptoren voor Mondelinge en Schriftelijke Receptie, Productie en Interactie en voor taalgebruiksstrategieën. Daarnaast zijn er schalen voor Technisch Lezen en Schrijven en voor Digitale vaardigheden. 

In deze lezing wordt eerst LASLLIAM kort toegelicht. Daarna worden er concrete voorbeelden gegeven bij enkele schalen en descriptoren, bijvoorbeeld om een cursistprofiel te maken, of om leren en participeren in de Z-route te combineren.

* Literacy And Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants

Jeanne Kurvers was universitair hoofddocent aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Ze deed vooral onderzoek naar tweedetaalverwerving en alfabetisering van volwassenen in verschillende landen. Ze richtte met anderen LESLLA op, werkte mee aan LASLLIAM en is nog steeds betrokken bij de ontwikkeling van lesmaterialen en inburgeringsexamens.

Plenaire lezing: Een taal leren leren
Als Hiba zich bij haar gemeente meldt vanwege haar inburgering, krijgt ze te horen dat ze naar school moet om Nederlands te leren. Vroeger kon ze niet naar school, en dat vond ze erg. Nu moet het, en dat vindt ze fijn. Hiba vindt haar docent Joke aardig maar begrijpt weinig van wat ze zegt. Ze hoort veel nieuwe woorden, maar ze kan ze niet onthouden. ‘Mijn hoofd is kapot’, denkt ze.

Tijdens deze plenaire lezing vertelt Kaatje Dalderop over haar onderzoek naar leerstrategieën.  Zij gaat in haar onderzoek na wat Joke doet om Hiba te helpen met leren. Zij gaat ook na hoe cursisten als Hiba de cursus ervaren en welke strategieën ze gebruiken. In een project in de klas probeerde ze uit wat er gebeurt als je je onderwijs ‘strategisch’ inricht: gericht op het ontwikkelen van leerstrategieën bij de cursisten.

Kaatje Dalderop vervulde en vervult verschillende rollen rondom het NT2-onderwijs, als docent, ontwikkelaar, trainer en onderzoeker. Op dit moment werkt zij aan een proefschrift over de ontwikkeling van leerstrategieën van alfa-cursisten.

Ronde 1: ws 1: Differentiëren in de alfabetiseringsgroep
Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Goedgeletterd zal Nelleke Koot laten zien, hoe je als docent kunt differentiëren in heterogene alfabetiseringsgroepen en tegelijkertijd ook met thema’s kunt werken. Belangrijk bij differentiatie is dat een cursist zelfstandig leert te werken en inzicht krijgt in zijn of haar eigen ontwikkeling. Tijdens de workshop wordt ook aandacht besteed aan het feit dat van de alfabetiseringsdocent niet alleen goede kennis van het leren lezen en schrijven wordt gevraagd, maar ook een scala aan didactische vaardigheden. 

Nelleke Koot is al meer dan 25 jaar werkzaam in het NT2-onderwijs voor volwassenen, waarvan de meeste jaren bij het ROC Friesland College. Haar specialisaties zijn: alfabetisering; werk & taal; praktijkonderwijs en Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Zij is tevens auteur van meerdere NT2-boeken waaronder Maak er werk van! en de leergang Goedgeletterd.

Ronde 1: ws 2: Intervisie Z-route
Ben je werkzaam in de Z-route en wil je hierover in gesprek met collega’s? Tijdens deze workshop is er ruimte om ervaringen te delen over de Z-route en om van elkaar te leren. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

  • Wat gaat er bij jou goed in het werken met analfabete en laaggeletterde inburgeraars?
  • Hoe gaat het met alfabetiseren, participatie en praktijkgericht leren?
  • Welke knelpunten ervaar je momenteel in de Z-route?

Aan de hand van een paar activerende werkvormen (ook te gebruiken in je eigen lessen) gaan we met elkaar in gesprek. Het doel is dat je geïnspireerd naar huis gaat met een aantal bruikbare tips en goede praktijkvoorbeelden.

Annemarie Nuwenhoud is docentopleider alfabetisering NT2 bij VU-NT2. Ze is tevens de auteur van de docentuitgave Basisboek Alfa NT2, die in 2021 bij Coutinho is verschenen. Zij begon twintig jaar geleden met lesgeven aan Alfa NT2-curisisten. In haar eigen lessen ontwikkelde zij onder andere de aanpak met het Rode Boek.

Ronde 1: ws 3: Je leerervaringen en taalkennis in kaart brengen met het Taalpaspoort & de Portfoliobiografie
Bij de nieuwe referentiegids voor alfabetiseringsonderwijs is een Taalpaspoort en een Portfoliobiografie ontwikkeld. Met het Taalpaspoort en de Biografie kunnen cursisten hun eigen levens- en leerervaringen en hun eigen taalkennis in kaart brengen. In deze workshop wordt het Portfolio met enkele voorbeelden en ervaringen van gebruikers kort toegelicht. Daarna ga je er zelf mee aan de slag. Je leert hoe je het portfolio in kunt zetten in je lessen en hoe de talen die de leerder beheerst geregistreerd én gewaardeerd kunnen worden. Daarnaast leer je dat de Biografie een krachtig middel is om leerders bewust te maken van hun vermogen tot leren en om concrete leerdoelen te formuleren.

Jeanne Kurvers was universitair hoofddocent aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Ze deed vooral onderzoek naar tweedetaalverwerving en alfabetisering van volwassenen in verschillende landen. Ze richtte met anderen LESLLA op, werkte mee aan LASLLIAM en is nog steeds betrokken bij de ontwikkeling van lesmaterialen en inburgeringsexamens.    

Kaatje Dalderop vervulde en vervult verschillende rollen rondom het NT2-onderwijs, als docent, ontwikkelaar, trainer en onderzoeker. Op dit moment werkt zij aan een proefschrift over de ontwikkeling van leerstrategieën van alfa-cursisten.

Ronde 1: ws 4: Het belang van leesvaardigheid
Het is belangrijk dat cursisten zo vroeg mogelijk in het taalleerproces worden gestimuleerd om te lezen. Het is voor cursisten een uitdaging om te lezen in een taal die ze nog niet of maar deels beheersen. Hoe kun je cursisten toch enthousiast maken over lezen? Hoe pak je dat aan? Femke Scheltinga gaat tijdens deze workshop in op deze vragen.

Femke Scheltinga is senior adviseur bij het ITTA. Ze heeft ervaring in het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek op het gebied van taalonderzoek en heeft zich de afgelopen jaren in het bijzonder beziggehouden met leesvaardigheid en dyslexie. Daarnaast is zij projectleider van diverse kenniskringen van LOWAN-vo.

Ronde 2: ws 1: Verstavaardigheid, uitspraak en leren lezen in de alfaklas
Tijdens deze presentatie voor beginnende alfadocenten duiken we weer even in de theorie: wat is het profiel van verschillende alfaleerders, op welke manieren wijkt hun situatie af van het leren lezen in een moedertaal, en hoe kunnen we daarop inspelen in ons onderwijs? Wat is het fonologisch bewustzijn en waarom is het werken aan uitspraak en verstavaardigheid een voorwaarde om te kunnen leren lezen? Met behulp van voorbeelden krijg je meer begrip voor de uitgangssituatie van alfaleerders. Daarnaast wisselen we werkvormen uit om met deze groep aan de slag te gaan.

Chrissy Hosea is verbonden aan de afdeling VU-NT2 van de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar zij zich onder andere bezighoudt met de opleiding en deskundigheidsbevordering van NT2-docenten. Zo geeft zij trainingen op het gebied van luistervaardigheidsonderwijs, uitspraakonderwijs, grammaticaonderwijs en alfabetisering. Ook geeft zij al ruim twintig jaar met veel plezier NT2-lessen.

Ronde 2: ws 2: Creatief schrijven
Het onderwijs aan alfacursisten en -leerlingen staat vaak in het teken van technisch en functioneel lezen en schrijven. Dat ligt voor de hand omdat zij aan het begin van het leerproces staan. Daarnaast vraag je je misschien af hoe je met alfacursisten, die nog weinig woorden en zinnen in hun bagage hebben, aan de slag kunt met creatief schrijven.
Dat kan heel goed!
In deze workshop ga je dat zelf ervaren . Al doende wisselen we geschikte werkvormen uit die de alfacursisten op een leuke manier kennis laten maken met creatief schrijven.

Luciënne van Gastel is docent, mentor en alfacoördinator op de ISK Breda. Zij is gestart in het basisonderwijs, heeft gewerkt als opleidingskundige in het bedrijfsleven en is vervolgens via de inburgering op de ISK terechtgekomen. Hier geeft zij sinds vijf jaar les aan een alfagroep en ondersteunt ze alfadocenten, op zowel organisatorisch als didactisch vlak.

Ronde 2: ws 3: Participeren vanaf de start
Zoek je handvatten om nieuwkomers vanaf de start te activeren en te laten participeren in Nederland? In deze workshop doe je kennis op over participatief werken bij inburgering en over de grote effectiviteit van deze aanpak.

Het hoofddoel van participatief werken is om praktisch geschoolde en ongeschoolde anderstaligen meer handelingsbekwaam te maken, door ze te ondersteunen bij het begrijpen van en deelnemen aan de samenleving. Dit doe je door consequent aan te sluiten bij de ervarings- en belevingswereld van de inburgeraar. In deze workshop ga je zelf oefenen hoe je dat doet, zodat je vertrouwd raakt met deze aanpak.

Rogier van ’t Rood werkt al decennia als onderwijsadviseur en trainer over heel de wereld. Daarbij kwam hij in aanraking met uiterst effectieve methoden voor volwasseneneducatie, die nu hun vertaling hebben gevonden in Sociaal met Taal, een participatieve methode voor de integratie van vooral praktisch geschoolde of ongeschoolde immigranten.

Ronde 4: ws 4: Buitenschools leren
Ga jij weleens met je cursisten naar buiten tijdens de les? Wat doe je dan buiten? Vaak heb je maar beperkte tijd en middelen om buitenschoolse opdrachten te ontwikkelen. Tijdens deze workshop krijg je veel voorbeelden van buitenschoolse opdrachten en zul je zelf ervaren hoe het is om buiten een opdracht te maken. Denk aan praten met voorbijgangers, kijken wat de omgeving voor leermomenten te bieden heeft en het opzoeken van de letters van je naam. Ik zou zeggen: ‘Jas aan en gaan!’

Jorinda te Brake is docent NT2 bij NLTraining. Voor haar werk bij NLTraining heeft ze enkele jaren als lerares gewerkt in het basisonderwijs en als NT2-docent bij El Tulipán in Peru. Na haar terugkomst uit Peru heeft ze haar werk als NT2-docent in het volwassenenonderwijs voorgezet bij NLTraining.  Daar gaat zij al enkele jaren elke les met haar cursisten naar buiten om Nederlands te leren. Het direct toepassen van het geleerde werkt erg positief voor haar cursisten en daarbij hebben ze er veel plezier in.

 

Meld je nu aan via de knop 'Inschrijven' bovenaan de pagina!