77 puntjes op de i

Perfect Nederlands voor anderstaligen

1st edition | 2019 | Emily Palmer

77 puntjes op de i | Boek + website

9789046906675, 199 pages Onbeperkt toegang tot website
€31.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

77 puntjes op de i | Code voor website

9789046968161 Onbeperkt toegang tot website
€10.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

77 puntjes op de i | E-book + website

9789046969717, 199 pages
€31.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Het is niet mogelijk om een beoordelingsexemplaar aan te vragen van deze uitgave.

Vraag je je weleens af waarom we ‘fijn weekend’ zeggen, maar ‘fijne avond’? Heb je nog steeds problemen met de plaats van ‘niet’ in de zin? Weet je of de koffie op tafel ‘ligt’, ‘staat’ of ‘zit’? En vind je ‘er’ ook zo’n lastig woordje? 77 puntjes op de i biedt een verzameling onderwerpen waar je als anderstalige moeite mee kunt hebben, zelfs als je het Nederlands al op een hoog niveau beheerst.

De onderwerpen zijn onderverdeeld in de categorieën grammatica, woordkeus en uitspraak. Je krijgt uitleg over grammaticaregels, toelichting bij de betekenis van woorden en uitspraakinformatie. Vaak word je gestimuleerd om zelf na te denken en de regels of de betekenis af te leiden uit voorbeeldzinnen of een dialoog.

Regels zijn handig, maar je moet ze wel kunnen toepassen! Daarom staan er bij elk onderwerp een of meer praktische opdrachten. Zo leer je je Nederlands correcter, vloeiender en Nederlandser te laten klinken. Bovendien zul je je zekerder voelen over je taalgebruik als je meer houvast hebt.

Op de bijbehorende website vind je extra oefenmateriaal, audio, en een online quiz die je helpt om te bepalen met welke onderwerpen je nog aan de slag moet.

77 puntjes op de i
is bedoeld voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen die het Nederlands al redelijk tot goed beheersen, van niveau B1 tot en met niveau C1+ van het ERK. Voor docenten NT2 is het een inspiratiebron voor nuttige opdrachten bij veelgemaakte fouten.

Emily Palmer is docent NT2 voor hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze workshops voor NT2-docenten en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze heeft haar eigen taalbureau, Taalzeker. Samen met Miranda van ’t Wout schreef ze de lesmethode Nederlands naar perfectie.

'Een gat in de NT2-markt, dit unieke boek over de subtiliteiten in de Nederlandse taal, waar vrijwel alle anderstaligen over struikelen. Het doel van dit boek is dan ook om correcter en vloeiender te kunnen spreken. Geschikt voor iedereen die de taal wil beheersen. Het boek bestaat uit drie categorieën: grammatica, woordkeus en uitspraak, die samen 77 onderwerpen bevatten, met uitleg, voorbeelden en praktijkopdrachten. Hier en daar staan foto's of illustraties. Maar vooral de vele dagelijkse onderwerpen spreken aan, situaties waarbij twijfel ontstaat over zinsbouw, woordkeus, combinaties van woorden of die lastige klémtonen! Voorbeelden zijn: is het 'iets lekker' of 'lekkers', is het 'niet' of 'geen', is het 'heb' of 'ben', is het 'huis' of 'thuis', 'al dertig jaar' of 'pas dertig jaar', 'zelf' of 'mezelf', of wat doe je met het woordje 'er'. Zoals de schrijfster opmerkt in de inleiding: 'Het is een mooi overzicht van veelgemaakte fouten'! Dus ook aan te bevelen voor Nederlandstaligen.' - NBD Biblion, 12 juni 2019