Beter lezen - Tekstboek

Cursus voor beginnende volwassen lezers in het Nederlands

5th edition | 2017 | Marilene Gathier, Dorine de Kruyf
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Beter lezen - Tekstboek | Boek

9789046905616, 80 pages
€14.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Beter lezen is een leescursus voor alfabetiseringsgroepen en langzaam lerenden in het NT2-onderwijs en kan ook gebruikt worden voor het NT1-onderwijs. De teksten zijn eenvoudig, maar houden rekening met de interesses van volwassenen. Ze bestaan uit een combinatie van originele verhalen en authentiek materiaal waar cursisten in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden. Zo wordt de motivatie voor het lezen behouden en maken cursisten de nodige ‘leeskilometers’.

 Beter lezen bestaat uit een tekstboek en twee oefenboeken. De 42 korte teksten in het tekstboek worden verhelderd met illustraties. Het niveau van de teksten loopt geleidelijk op naar Alfa C. Oefenboek 1 geeft oefeningen bij tekst 1 tot en met 21 uit het tekstboek, en Oefenboek 2 bij tekst 22 tot en met 42. Met de oefenboeken werken cursisten aan tekstbegrip en woordenschat. Per tekst zijn er oefeningen op verschillende niveaus. Differentiatie is dus mogelijk. Omdat de teksten kort zijn, is het mogelijk ze groepsgewijs te behandelen.

Deze cursus is bedoeld als verrijkingsstof naast een algemene alfabetiserings- of NT2-methode.

Beter lezen is voor net- en anders gealfabetiseerde volwassenen. De cursus kan gebruikt worden naast een reguliere alfabetiseringscursus op weg naar niveau Alfa C.

In deze herziene druk zijn een aantal teksten geactualiseerd, illustraties vervangen en waar nodig zijn oefeningen aangepast. Deze veranderingen hebben vooral te maken met de actualiteit, bijvoorbeeld: de boekenclub bestaat niet meer en een verzorgingshuis kom je bijna niet meer in. En vergeleken met twintig jaar geleden ligt er veel minder poep op de stoep. Deze onderwerpen zijn aangepast in de nieuwe druk. Daarnaast wordt er nog meer gelet op der herkenbaarheid voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Docenten die Beter Lezen verplicht voorschrijven aan hun cursisten, kunnen extra materiaal aanvragen. Dit materiaal bestaat uit:

  • een docentenhandleiding
  • een overzicht aan van werkvormen en variaties voor het talenonderwijs

Klik op de knop hieronder om je aanvraag in te dienen.

Request teaching material

Marilene Gathier heeft haar eigen taalbureau: De Taalvraag. Hier werkt zij als educatief auteur, taaltrainer en adviseur Nederlands. Dorine de Kruyf is onderwijsadviseur, educatief auteur en redacteur en heeft haar eigen bedrijf: Bureau Taalkunst.

Bij Uitgeverij Coutinho verschenen van dezelfde auteurs Verder lezen. Leesteksten voor anderstaligen en Leerwoordenboek Nederlands. Van Marilene Gathier verschenen ook Welkom in Nederland. Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen, en de serie Schrijf Vaardig. Met Marieke Goedegebure schreef zij Beter Nederlands spreken.