Basisboek huiselijk geweld

Signaleren - melden - aanpakken

4th edition | 2019 | Hans Janssen, Wendela Wentzel, Wilma Schakenraad
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Basisboek huiselijk geweld | Boek + website

9789046906576, 284 pages Onbeperkt toegang tot website
€33.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Basisboek huiselijk geweld | E-book

9789046967584, 284 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€33.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is de meest voorkomende vorm van geweld. Partnergeweld, kindermishandeling, mishandeling van ouderen en de aanpak ervan staan volop in de belangstelling. De impact van huiselijk geweld is enorm groot. Het raakt niet alleen nú enorme aantallen volwassenen en kinderen, het werkt ook door in volgende generaties. Basisboek huiselijk geweld is een standaardwerk dat een toegankelijk overzicht geeft van de stand van zaken rond en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Basisboek huiselijk geweld beschrijft de aard en omvang van huiselijk geweld in zijn verschillende facetten. Het bespreekt de aanpak van huiselijk geweld en de verschillende samenwerkingsvormen voor preventie en bestrijding van huiselijk geweld. Tevens is er aandacht voor de vaardigheden die een (aankomende) professional nodig heeft wanneer hij betrokken is bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling, zoals het het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, het taxeren van risico’s en het melden, zelf hulp bieden of verwijzen. Hierbij worden de stappen gevolgd  die worden beschreven in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Door de vele voorbeelden en opdrachten is het Basisboek huiselijk geweld zeer toegankelijk voor studenten van diverse sociale opleidingen en voor professionals in sociale beroepen.

Er is docentenmateriaal beschikbaar op de website van Basisboek huiselijk geweld.

Basisboek huiselijk geweld is volledig geactualiseerd. Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is toegevoegd. Ook de invoering van nieuwe privacyregels (de AVG) is verwerkt. Daarnaast zijn actuele onderzoeken toegevoegd en is het overzicht van de meest gebruikte methodieken geactualiseerd.

Hans Janssen was programmamanager huiselijk geweld bij het toenmalige Ministerie van Justitie.

Wendela Wentzel is projectleider en trainer Aanpak huiselijk geweld en sociale veiligheid bij Movisie.

Wilma Schakenraad is projectleider Kennisdelen bij het team Aanpak huiselijk en seksueel geweld van Movisie.