Kiezen en verbonden blijven

Krachtgericht werken met ouderen in de wijk

1st edition | 2015 | Kees Penninx (red.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Kiezen en verbonden blijven | Boek + website

9789046904602, 352 pages Onbeperkt toegang tot website
€40.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Kiezen en verbonden blijven | E-book

9789046963265, 352 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€40.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

In de huidige samenleving worden we geacht zoveel mogelijk ons eigen levenspad uit te stippelen. We willen zelf kunnen kiezen hoe we ouder worden. Niemand kan het pad van ouder worden echter alleen uitstippelen. We moeten ook verbonden blijven, om steun te kunnen ontvangen en om van betekenis te kunnen zijn voor anderen.


Kiezen en verbonden blijven geeft zicht op hoe professionals de zelfredzaamheid en participatie van senioren in de wijk kunnen versterken, hoe sociaal isolement van ouderen voorkomen kan worden en hoe we beter gebruik kunnen maken van de eigen kracht van ouderen. Het bevorderen en inzetten van eigentijdse vormen van solidariteit tussen generaties speelt daarbij een belangrijke rol. Het gaat er niet om hoe oud we worden. Het gaat erom hoe we oud worden. Vanuit dit motto verkent het boek de rol van sociaal werk in een ouder wordende samenleving.

Het eerste deel van dit boek behandelt vijf samenhangende fundamenten: eigen regie versterken, generaties verbinden, ondersteunen bij zingeving, wijkgericht werken en samenwerken met actieve burgers. Het tweede deel zoomt in op vijf levensdomeinen: lichaam en geest, sociale relaties, materiële situatie, arbeid en activiteiten en waarden en inspiratie. De gebruiker vindt aldus een integraal denkkader en beproefde interventies om domeinoverschrijdend te werken aan kwaliteit van leven bij ouderen.

Kiezen en verbonden blijven is geschreven voor studenten van sociale studies en voor opleidingen in de zorg. Daarnaast richt het boek zich op professionals in werkvelden waarin het wijkgericht werken een belangrijke rol speelt.

Kees Penninx is trainer, adviseur, onderzoeker en conceptontwikkelaar in het sociale domein en directeur van bureau ActivAge.

Het boek is geschreven met behulp van experts op het gebied van krachtgericht werken met ouderen wijk.

"Ook het hoofdstuk over generaties is verfrissend. We kennen natuurlijk allemaal de notie van protestgeneratie, hippies, de generatie X en Y en ..., maar dit hoofdstuk geeft meer diepgang! Scholte en Sprinkhuizen bewijzen in hun hoofdstuk over contactleggingskunde nog maar eens niet alleen een zeer productief werkduo te zijn, maar ook erg inspirerend. [...] Door het boek heen staan kaderstukjes over cases en inspirerende praktijk. Bij het boek hoort een website met extra bijlagen en per hoofdstuk enkele videofragmenten. Zo wordt de relevantie van het boek verhoogd voor het sociaal-agogisch onderwijs. Ouderenzorg is daar geen erg populair thema, maar docenten hebben met dit materiaal geen excuses meer om het niet in het programma in te bouwen." 

Zorg & Welzijn, juli/augustus 2016

Lees hier het hele artikel.