Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk

Een eclectisch-integratieve aanpak

4th edition | 2014 | Ad Snellen, René van der Drift
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk | Boek

9789046904121, 432 pages Onbeperkt toegang tot website
€38.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk | E-book

9789046962534, 432 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€38.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

De sociale sector werkt met vele methodieken. Hoe kiest de professional de juiste? Dit boek behandelt alle bouwstenen van methodisch werken in de hulp- en dienstverlening en biedt een methodiek overstijgend kader. Zo weet de professional wát hij kiest. Via een eclectisch-integratieve manier van denken en analyseren, helpt dit boek bovendien bij een systematiek in het maken van die keuzes. Zodat de professional ook weet hóe hij kiest. Hierdoor kan de sociaal werker het eigen handelen kritisch analyseren, onderbouwen, verantwoorden én variëren.

Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk
behandelt een diversiteit aan werkvormen die binnen de sociale sector voorkomen. De interactie met cliëntsystemen, probleemaanpak, fasering en de visie van de sociaal werker hierop komen achtereenvolgens aan bod. Tevens krijgt de gebruiker een helder analyseschema.

Het boek is bedoeld voor (gevorderde) studenten van sociale studies en voor de sociaal werker die zich verder wil professionaliseren.

Deze vierde druk van Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk is geactualiseerd met recente ontwikkelingen, inzichten en voorbeelden.

Het docentenmateriaal bij deze uitgave bestaat uit:

  • Casuïstiek met opdrachten;
  • Verwerkingsopdrachten (theorie en praktijk);
  • PowerPointslides
Request teaching material

Ad Snellen is als docent verbonden geweest aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen.

René van der Drift van de Hogeschool Leiden heeft meegewerkt aan deze geactualiseerde druk.