Verder lezen

Leesteksten voor anderstaligen

2nd edition | 2003 | Marilene Gathier, Dorine de Kruyf
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Verder lezen | Boek

9789062833788, 232 pages Onbeperkt toegang tot website
€19.00
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Verder lezen is een boek met leesteksten voor volwassen cursisten die in het Nederlands gealfabetiseerd zijn en voor NT2-cursisten met een langzaam tot normaal leertempo. Het is een vervolg op het leesboek Beter lezen, de teksten zijn zowel langer als een graadje moeilijker.

Het doel van dit boek is tweeledig. Het eerste doel is het bevorderen van de leesvaardigheid. Daarom worden per thema ook authentieke teksten aangeboden, zoals krantenartikelen en folders. Het tweede doel is vergroten van het leesplezier. De verhalen sluiten dan ook aan bij de belangstellingssfeer van de cursisten.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld schoolervaring in eigen land, geldproblemen en gewoontes in Nederland. Bij elke leestekst zijn enkele begripsoefeningen, woordenoefeningen en gespreksvragen opgenomen. Na bespreking van het woordenlijstje dat bij iedere tekst is opgenomen, kunnen de cursisten de tekst zelfstandig lezen, thuis of in de klas.

Verder lezen kan gebruikt worden naast reguliere NT2-methodes als Startpunt, IJsbreker of Breekijzer. De teksten zijn geschreven binnen NT2-niveau 1; na twee tot drie maanden NT2-onderwijs of na een alfabetiseringscursus kunnen de cursisten met Verder lezen beginnen.

Verder lezen bevat leesteksten voor volwassen cursisten met een langzaam tot normaal leertempo, die in eigen land tot maximaal enkele jaren vervolgonderwijs hebben genoten en voor cursisten die in Nederland een alfabetiseringscursus in het Latijnse schrift hebben afgerond.

Voor docenten is er extra extra materiaal beschikbaar.

In deze tweede druk zijn datums, tarieven en dergelijke geactualiseerd.

Marilene Gathier heeft haar eigen taalbureau De Taalvraag. Hier werkt zij als educatief auteur, taaltrainer en -adviseur Nederlands. Dorine de Kruyf is onderwijsadviseur voor het BVE-veld en heeft haar eigen bedrijf Bureau Taalkunst. Beide auteurs hebben een ruime ervaring op het gebied van NT2 en het schrijven van lesmateriaal voor diverse doelgroepen. Bij Uitgeverij Coutinho verscheen van dezelfde auteurs Leerwoordenboek Nederlands. Van Marilene Gathier verscheen ook Welkom in Nederland – KNS voor het inburgeringsexamen.