Contact maken in de wereld van drang en dwang

Handboek voor sociale professionals

1st edition | 2018 | Thomas Noordink, Niek Maassen, Jeroen Otten
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Contact maken in de wereld van drang en dwang | Boek + website

9789046906071, 183 pages Onbeperkt toegang tot website
€25.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Contact maken in de wereld van drang en dwang | Code voor website

9789046964439 Onbeperkt toegang tot website
€8.50
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Contact maken in de wereld van drang en dwang | E-book

9789046964422, 183 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€25.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Nu mensen meer verantwoordelijk worden gemaakt om zelf hun problemen op te lossen, al dan niet met behulp van hun sociale netwerk, zullen sociaal werkers en andere sociale professionals vaker ingeschakeld worden bij onvrijwillige hulpverlening: het bieden van ondersteuning aan personen of gezinnen die daar zelf niet om hebben gevraagd. Hoe voer je als sociaal werker een gesprek met iemand die er niet voor kiest om met jou te praten?

Dit boek beschrijft de dagelijkse praktijk vanuit het proces en het perspectief van de sociaal werker: omgevingsgericht, dichtbij de cliënt en diens netwerk, handelend vanuit het bevorderen van eigen kracht, zelfredzaamheid en wederkerigheid en gebruikmakend van gereedschappen die ingezet kunnen worden bij dwang en drang. De centrale taak is om te zorgen voor werkelijk contact met de cliënt.

Dit boek is geschreven voor studenten van de opleidingen Social Work, MWD, SPH, CMV,Pedagogiek en TP. 

Thomas Noordink is orthopedagoog en docent psychosociale hulpverlening bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Thomas geeft onderwijs in onvrijwillige hulpverlening. Hij werkte als jeugdhulpverlener binnen zowel een outreachende- als een residentiële sector en werkte jaren als gedragsdeskundige bij Bureau Jeugdzorg en Jeugdbescherming Gelderland. Met name binnen deze laatste functie ontwikkelde hij specifieke affiniteit met drang en dwanghulp.

Niek Maassen is docent en onderwijsontwikkelaar aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als maatschappelijk werker bekleedde hij functies in diverse zorginstellingen, waaronder tbs-kliniek, verslavingsreclassering en jeugdbescherming. Tijdens zijn carrière volgde Niek tal van opleidingen en cursussen op het gebied van coaching. Niek is ook expert op het gebied van agressieregulatie en -hantering.

Jeroen Otten is docent psychologie en schrijfvaardigheid bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN. Hij werkte jarenlang bij William R. Miller in Albuquerque in de Verenigde Staten en later in de Nederlandse verslavingszorg (Trimbosinstituut, Jellinek, IrisZorg). Jeroen schreef onder meer boeken over kortdurende hulpverlening bij alcoholproblemen, straathoekwerk, schrijfvaardigheid in de zorg en de relatie tussen hersenen en geest.

"Dit gemakkelijk leesbare en daarmee toegankelijke boek, neemt de lezer mee in de dagelijkse praktijk van de sociaal werker, die op verschillende wijze te maken krijgt met cliënten die daar zelf niet om hebben gevraagd. [...] Auteurs slagen erin om de verschillende methodieken te integreren en concrete activiteiten te beschrijven, die voor hulpverleners bruikbaar zijn. [...] Kortom, de auteurs, alle drie docent op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, slagen erin de hulpverlening binnen het drang- en dwangkader op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze in beeld te brengen. Het boek bevat een gedegen theoretisch kader van waaruit tal van praktische en bruikbare tips zijn geformuleerd, die voor zowel studenten als professionals van grote waarde zijn." - Vakblad Sociaal Werk, februari 2019