Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief

4th edition | 2017 | Marinel Gerritsen, Marie-Thérèse Claes
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief | Boek

9789046905272, 333 pages
€36.50
 • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
 • 2 business day delivery within the Netherlands
 • In stock

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief | E-book

9789046963852, 333 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€36.50
 • Direct access to your study materials
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Cultuur en communicatie zijn zo nauw met elkaar verweven dat cultuurverschillen automatisch leiden tot verschillen in communicatie. In Culturele waarden en communicatie wordt een overzicht gegeven van actuele theorieën over cultuurverschillen en de verschillen in verbale en non-verbale communicatie die daaruit voortvloeien.


Het uitgangspunt van Culturele waarden en communicatie is een vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen, die wel dezelfde taal maar niet dezelfde cultuur hebben. De verschillen tussen beide culturen worden vervolgens vergeleken met andere Europese culturen en de culturen van het Midden-Oosten, Azië en Afrika. Ook intercultureel management komt aan bod, waarbij cultuurverschillen in een zakelijke context besproken worden.

De talrijke voorbeelden en oefeningen maken je bewust van je eigen cultuur en van de problematiek van interculturele communicatie. Hierdoor leer je de communicatie van andere culturen beter te begrijpen, zelf effectiever intercultureel te communiceren en synergie uit cultuurverschillen te halen.

Culturele waarden en communicatie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met andere cultuurgroepen. Denk aan studenten die een vreemde taal studeren en zich voorbereiden op een verblijf of carrière in het buitenland, en Neerlandici en andere professionals met een internationale carrière of een functie waarin met migranten wordt gecommuniceerd.

 • Relevante nieuwe theorieën zijn verwerkt. Bijvoorbeeld bespreken we de waarde soberheid versus hedonisme (restraint versus indulgence) en het effect ervan op sectoren van het leven als gezin, onderwijs, werk. In hoofdstuk 7 wordt besproken wat deze nieuwe waarde betekent voor intercultureel management en gaan we in op de resultaten van GLOBE, het Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness project. 
 • In deze editie wordt meer aandacht besteed aan interculturele communicatie met migranten dan in vorige edities. Waar mogelijk is cijfermateriaal van de waarden van bewoners van migrantenlanden als Syrië, Irak, Afghanistan toegevoegd in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 6 zijn paragrafen toegevoegd over cultuuraanpassing van langetermijnmigranten zoals vluchtelingen en gaan we in op de kenmerken van migrant en communicatiepartners in het gastland die een succesvol verblijf van de migrant bevorderen.
 • De didactische aanpak van de paragrafen waarin we de waarden bespreken, zijn volgens hetzelfde stramien opgezet: bewustwordingsoefening, uitleg van de waarde, overzicht van de geografische spreiding van de waarde, overzicht van de consequenties van de waarde voor algemene normen, familie, onderwijs en werk, oefeningen om na te gaan of de theoretische stof verwerkt is en in de praktijk toegepast kan worden.
 • Literatuurverwijzingen, oefeningen en cijfermateriaal zijn geactualiseerd.

Het docentenmateriaal bestaat uit:

 • de sleutel van Culturele waarden en communicatie;
 • de extra oefeningen met antwoorden bij hoofdstuk 4, 5 en 7;
 • PowerPointpresentaties.

 

Request teaching material

Marinel Gerritsen is emeritus hoogleraar Interculturele bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Marie-Thérèse Claes is verbonden aan de ICHEC Brussels Management School, de Université catholique de Louvain en het Asian Institute of Technology.