De bestuurlijke kaart van de Europese Unie

Instellingen, besluitvorming en beleid

5th edition | 2018 | Anna van der Vleuten
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

De bestuurlijke kaart van de Europese Unie | Boek + website

9789046906163, 344 pages 18 maanden toegang tot website
€40.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

De bestuurlijke kaart van de Europese Unie | Code voor website

9789046967492 18 maanden toegang tot website
€10.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

De bestuurlijke kaart van de Europese Unie | E-book + website

9789046966877, 344 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€40.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Let op! in maart 2023 verschijnt een herziene versie van De bestuurlijke kaart van de Europese Unie. Bekijk deze herziene versie >

De relevantie van de Europese Unie is de laatste jaren enorm toegenomen door problemen als de financiële crisis, klimaatverandering en vluchtelingenstromen. Des te belangrijker is het om te begrijpen hoe de EU werkt. De bestuurlijke kaart van de Europese Unie heeft tot doel de kennis over en het inzicht in de Europese politiek te vergroten. Wie het leest, leert niet alleen hoe de EU beleid maakt maar begrijpt ook waarom zij op deze wijze vormgegeven is.


Onder andere de belangrijkste integratietheorieën en een beknopte geschiedenis van de Europese samenwerking komen in het boek aan bod. Daarnaast worden ook de rol van Nederland binnen de Europese Unie, de grenzen van de EU en de ‘kloof’ tussen de burger en Brussel belicht. Juist om een gefundeerde mening te kunnen vormen over ‘Brussel’ is het nuttig om te begrijpen hoe de Europese Unie werkt.

De bestuurlijke kaart van de Europese Unie richt zich op hbo- en wo-studenten van opleidingen op het gebied van bestuurskunde, politicologie, economie, Europese studies en journalistiek. Daarnaast is dit boek een nuttig naslagwerk voor professionals die te maken hebben met ‘Europa’.

Bij dit boek hoort een website met extra studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit open vragen, multiple choice vragen, opdrachten, een begrippentrainer en extra leesmateriaal.

De EU verandert voortdurend. Deze uitgave is dan ook volledig herzien en geactualiseerd om aan te sluiten bij de huidige status van de Europese Unie. Zo zijn er verwijzingen over de brexit opgenomen en is het oude hoofdstuk over buitenlandbeleid gesplitst in twee nieuwe hoofdstukken: Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Veiligheid en Defensie.

Het docentenmateriaal bestaat uit richtantwoorden op de open vragen.

 

Request teaching material

De bestuurlijke kaart van de Europese Unie is geschreven door een team van vijftien auteurs met ieder hun eigen expertise en kijk op Europa; vanuit een bestuurskundige, historische of politicologische achtergrond.

Anna van der Vleuten (red.) is als professor Contesting Europeanization verbonden aan de opleiding politicologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

''Een studie- en overzichtsboek voor het hoger onderwijs, goed gestructureerd, leesbaar geschreven. Het boek is voorzien van overzichten, figuren en foto's in zwart-wit en besluit met een lijst van afkortingen, een literatuuroverzicht, een register en personalia van de auteurs.'' - NBD Biblion, 2018