De bestuurlijke kaart van Nederland

Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief

8th edition | 2023 | Gerard Breeman, Carola van Eijk
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

De bestuurlijke kaart van Nederland | Boek + website

9789046908501, 272 pages Onbeperkt toegang tot website
€34.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

De bestuurlijke kaart van Nederland | E-book + website

9789046971987, 272 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€34.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

De bestuurlijke kaart van Nederland is een kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur. Het boek geeft een overzicht van hoe het openbaar bestuur in Nederland eruitziet en zich ontwikkelt en het schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus.

 

In deze geheel herziene en geactualiseerde druk wordt eerst ingegaan op de inrichting van de politiek-bestuurlijke instituties en de rechtspraak volgens de lijnen van de trias politica. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende bestuurslagen: rijk, provincie en gemeente. Ook is een nieuw hoofdstuk toegevoegd dat uitgebreid ingaat op samenwerking binnen en tussen de bestuurslagen en de wisselwerking tussen overheid en burger. Omdat de overheid niet de enige institutie is die publieke taken vervult, is er daarnaast aandacht voor de rol van en samenwerking met maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven in het openbaar bestuur. Tot slot komt de invloed van de Europese Unie en internationale organisaties op Nederland aan de orde.

Het boek bevat een helder overzicht van sleutelbegrippen, kaders met actuele discussies en achtergrondinformatie, literatuursuggesties en vragen voor de student. Dit maakt De bestuurlijke kaart van Nederland een uitstekend (zelf)studieboek voor hbo- en wo-studenten van onder meer de opleidingen bestuurskunde, politicologie, rechten, journalistiek en communicatie. Het is goed te gebruiken naast meer theoretische inleidingen in de bestuurskunde.

Deze achtste uitgave is geheel herzien en geactualiseerd. Ook is een nieuw hoofdstuk toegevoegd dat uitgebreid ingaat op samenwerking binnen en tussen de bestuurslagen en de wisselwerking tussen overheid en burger.

G.E. Breeman en C.J.A. van Eijk zijn universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.