Deutsche Grammatik

Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdspracherwerb

2nd edition | 2004 | Abraham P. ten Cate, Hans G. Lodder, André Kootte
Deutsche Grammatik
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Deutsche Grammatik | Boek

9789062834358, 459 pages
€45.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Deutsche Grammatik is een praktische leergrammatica in traditionele zin. Bij de samenstelling ervan is echter van nieuwe inzichten in het linguïstisch onderzoek gebruik gemaakt.


Dit boek is speciaal geschreven voor Nederlandstalige studenten. Om die reden wordt extra aandacht besteed aan die grammaticale onderdelen van het Duits, die soms duidelijk maar vaak ook bedrieglijk weinig van het Nederlands verschillen. De auteurs hebben veel aandacht besteed aan de voorbeelden en het idioom. Daarbij hebben zij in ruime mate geput uit hedendaags taalgebruik zoals verwoord in de literatuur, kranten en tijdschriften, via radio, tv en het internet.

Deutsche Grammatik is in de eerste plaats bedoeld voor studenten Duits aan hogescholen en universiteiten, maar is door het uitgebreide register ook goed als naslagwerk te gebruiken.

In deze tweede, herziene druk zijn fouten verbeterd, is de kritiek van docenten meegenomen en is de lay-out veranderd.
Abraham P. ten Cate is verbonden aan de opleiding Duitse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. André Kootte en drs. Hans G. Lodder waren eveneens aan deze opleiding verbonden.

'Deutsche Grammatik is duidelijk opgebouwd met heldere voorbeeldzinnen. Elk grammaticaal item wordt intensief uitgediept met aandacht voor de verschillen tussen het Nederlands en het Duits.  De vele voorbeeldzinnen en gedetailleerde analyses maken van dit grammaticaboek een ideaal werkinstrument voor studenten Duits aan hogescholen en universiteiten.' - Freddy Tack, VECOB en Ingeborg De Jonghe, docente in het volwassenenonderwijs, 1 oktober 2019