Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs

1st edition | 2019 | Ewout van der Knaap
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs | Boek + website

9789046906774, 269 pages Onbeperkt toegang tot website
€31.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs | E-book + website

9789046968062, 269 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€31.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Literatuur kan de taalverwerving in vreemde talen in het voortgezet onderwijs en secundair onderwijs op vele gebieden ondersteunen. Met literatuur en film kun je het oefenen van taalvaardigheden namelijk inhoud geven en koppelen aan communicatieve situaties. Taal is zoveel meer dan woorden en grammatica leren. Vanuit de inhoud en de bijzondere vorm kun je prikkelende en relevante opdrachten geven, waardoor leerlingen aan hun taalvaardigheid werken. In dit boek wordt aan de hand van veel praktische voorbeelden duidelijk dat literatuur en andere fictievormen al vanaf de onderbouw goed ingezet kunnen worden in het vreemdetalenonderwijs.


Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs helpt (aankomende) leraren vreemde talen om rijke, afwisselende, uitdagende lessen mét de inzet van literatuur en film te ontwerpen. De hoofdstukken bespreken de visies op literatuuronderwijs, hoe je tekstkeuze kunt laten aansluiten bij de literaire ontwikkeling van leerlingen, mogelijkheden om taalvaardigheidsdoelen aan literatuur te koppelen, het werken met interculturele benaderingen, het benutten van film voor fictieonderwijs en hoe literatuurgeschiedenis en het begrippenapparaat in het vreemdetalenonderwijs kunnen worden ingepast.

Bij het boek hoort een website met een schema voor het opzetten van je lessenserie, aspecten van didactische en letterkundige analyses, niveaubepaling voor literair lezen, een competentiemodel voor filmgebruik en een voorbeeld van een boektoets.

Dit boek helpt (aankomende) leraren vreemde talen en docenten Nederlands om rijke, afwisselende, uitdagende lessen mét de inzet van literatuur en film te ontwerpen.

Bekijk hier een filmpje van de auteur waarin hij het boek introduceert.

Ewout van der Knaap is hoogleraar Duitstalige literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht en expert op het gebied van literatuurdidactiek. Hij heeft als docent met verschillende doelgroepen (vmbo, havo, vwo, hbo) gewerkt.

'Hoe komt het toch dat leerlingen bij het woord literatuur vaak zo negatief reageren? Is het de puberteit of doen docenten iets verkeerd? Het boek van Ewout van der Knaap blijkt uitkomst te bieden voor wie het enthousiasme van leerlingen wil vergroten. Dit gedegen werk biedt een mooie basis om als sectie moderne vreemde talen na te denken over het opstellen of herzien van het curriculum, van de eerste klas tot het eindexamen. Dankzij dit heldere, overzichtelijke boek wordt het eenvoudig om literatuur en film effectief in te zetten bij moderne vreemde talen.'

(Tijdschrift Didactief, december 2019)

‘een bruikbaar en welkom handboek geschreven voor docenten moderne vreemde talen’, ‘een didactisch instrumentarium dat nuttig is voor docenten in alle stadia van hun carrière’

(Levende Talen Magazine, 3/2020)

‘Goed geschreven. Het is een boek dat zeker moet worden opgenomen in de verplichte ‘canon’ van de lerarenopleiding!!’

(docent Hogeschool Inholland, 4 juni 2019)

'In deze publicatie legt Ewout van der Knaap ons op een didactisch sterk onderbouwde manier uit hoe literatuur en film in het onderwijs de taalverwerving van vreemde talen kunnen bevorderen en ondersteunen. Na een korte theoretische visie op het onderwijzen van literatuur en fictie biedt hij ons tal van werkvormen en leeractiviteiten aan. Hij doet dit met vele voorbeelden en ondersteunende schema's. Hierbij verwijst hij steeds naar zeer recente wetenschappelijke literatuur over de materie. Moeilijke woorden en vakwoordenschat legt hij op een eenvoudige manier uit. Dit boek is dan ook erg geschikt als handboek voor de lerarenopleiding, maar kan ook perfect gebruikt worden voor zelfstudie. Ieder hoofdstuk eindigt met een deeltje 'ter reflectie', waarbij de lezer een aantal vragen krijgt om te testen of hij de aangeboden leerstof beheerst. Ook verwijzingen naar het online studiemateriaal ontbreken niet. Het boek wordt besloten met een degelijke literatuurlijst en met een handige trefwoordenlijst. Een aanrader; in de wereld van ICT en talenonderwijs is dit boek een unicum.'

(NBD Biblion, 10 juli 2019)

‘Buitengewoon nuttig boek met concrete aanknopingspunten om literatuurlessen te ontwerpen, qua leerdoelen en qua vorm. Zowel docenten-in-opleiding als ervaren docenten kunnen met dit boek hun voordeel doen. Er is veel onderzoek aan de publicatie van dit recent verschenen boek vooraf gegaan. Het boek helpt ook voor de toepassing van differentiatie. […] Het boek legt ook de verbinding tussen het behandelen van literatuur en de inzet van films. Deze nieuwe publicatie wil ik van harte aanbevelen aan docenten en lerarenopleiders MVT. Op de lerarenopleiding is het een nuttig ondersteunend boek, dat aanknopingspunten naar opleidingstheorie biedt.’

(docent Hogeschool van Amsterdam en docent SG Huizermaat, 8 juli 2019)

 

'Wat een rijkdom! Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs is in drie opzichten méér dan een handboek voor het mvt-literatuuronderwijs: (1) de vier vreemde talen komen alle in tal van voorbeelden aanbod, maar voor Nederlands valt er ook veel te halen; (2) film krijgt als fictievorm een belangrijke plaats in het boek en (3) literatuur wordt waar mogelijk verbonden met taalvaardigheid. […] De hoofdstukken zitten in een overzichtelijk didactisch gelid zodat het boek niet bezwijkt onder overladenheid, theorie en praktijk in evenwicht blijven en de stof dankzij de verschillende didactische ingangen behapbaar is.

Docenten die met dit boek worden opgeleid of nageschoold in literatuuronderwijs kunnen hun leerlingen bewust geletterd maken.'

(Literatuurdidacticus, Universiteit Utrecht)