Didactiek van het vreemdetalenonderwijs

2nd edition | 2015 | Erik Kwakernaak
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Didactiek van het vreemdetalenonderwijs | Boek + website

9789046904404, 432 pages Onbeperkt toegang tot website
€49.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Didactiek van het vreemdetalenonderwijs | Code voor website

9789046963470 Onbeperkt toegang tot website
€16.50
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Didactiek van het vreemdetalenonderwijs | E-book + website

9789046962862, 432 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€49.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Docenten die les geven in een vreemde taal, vertalen abstracte lesdoelen naar de lespraktijk. In Didactiek van het vreemdetalenonderwijs worden theorie en praktijk bij elkaar gebracht door analyse en verdieping te verbinden met praktijkervaringen. (Aankomende) docenten hebben een didactisch handboek nodig dat aansluit op de Nederlandse onderwijssituatie. Dat is een absolute pre van Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Het boek is dan ook een ‘moderne klassieker’ voor de vreemdetaaldocent.


Didactiek van het vreemdetalenonderwijs begint in deel I met de achtergronden van het vreemdetalenonderwijs, met onder meer een inleiding in taalverwervingsprocessen en een zeer praktijkgerichte behandeling van de toetsingsproblematiek. In de delen II en III komt de didactiek van de vier taalvaardigheden (luisteren, lezen, schrijven en spreken) en van de deelvaardigheden (uitspraak/spelling, woordenschat en grammatica) aan bod. Tenslotte volgen in deel IV kennis van land en samenleving en literatuur. Bij het boek hoort een website met extra voorbeelden uit recente leergangen Duits, Engels, Frans en Spaans. Bij alle hoofdstukken zijn er opdrachten voor verwerking en toepassing van de theorie. Ook zijn er suggesties voor verder lezen.

Didactiek van het vreemdetalenonderwijs is een handboek voor (aankomende) docenten in moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs voor zowel de onder- als bovenbouw.

In deze tweede druk zijn het boek en de website geactualiseerd en herzien. Op de website zijn alle voorbeelden vernieuwd.
Erik Kwakernaak was meer dan dertig jaar lerarenopleider (vakdidactiek Duits) aan de Lerarenopleiding Zuidwest-Nederland (Hogeschool Rotterdam) en aan de Rijksuniversiteit Groningen.

'... als ik één boek een onmisbaar boek vind voor docenten moderne vreemde talen dan is het dit wel. "Didactiek van het vreemdetalenonderwijs" maakt duidelijk dat je je moet afvragen waarom je wat doet en maakt je ook bewust van de vaak impliciete keuzes die leergangen hanteren. Kortom: het scherpt de blik voor het dagelijkse werk wat we doen, waarin je nauwelijks stil kunt staan bij hoe, wat en waarom omdat de uitvoering van het werk ons zo in beslag neemt. Hoe dan ook: een must!' - Duits.de, Nieuwsblog voor docenten Duits, 15 februari 2015

'....de tweede editie lijkt - zoals op de achterflap vermeld - inderdaad de status van 'moderne klassieker' te verdienen.' - Levende Talen Magazine, juni 2015

'Lezers die bekend zijn met de terminologie en het werkveld, zullen veel hebben aan de goed geïnformeerde en toekomstgerichte visie van Kwakernaak.' - NBD Biblion, 24 juni 2015

'Dit monumentale handboek maakt zijn pretentie om de vreemdetaaldocent te professionaliseren meer dan waar - un grand chapeau.' - Levende Talen Magazine, 2015|7